L’Ajuntament de Sitges deixa el deute a zero

La darrera amortització anticipada, de 7'3 milions d'euros, deixa els comptes municipals en una situació econòmica sanejada que permet fer front a grans projectes d'inversió, després d'anys de racionalització econòmica

Imatge de l'alcalde de Sitges, Miquel Forns. Foto: Aj. Sitges.

L’alcalde de Sitges, Miquel Forns, ha signat electrònicament aquesta setmana el decret d’amortització anticipada de 7,3 milions d’euros per cobrir les darreres vuit línies de crèdit que tenia contractades amb tres entitats financeres i la Diputació de Barcelona, actuant com a entitat de préstec. Aquest pagament situa el deute de l’Ajuntament a zero.

El regidor d’Hisenda, Organització i Govern Obert, Josep Moliné, ha recalcat que “mai més s’ha de permetre un deute” com el que es va assolir el 2012, quan va arribar als màxims. “Les generacions futures no tenen perquè pagar-ho”, ha afegit. “Com a regidor d’Hisenda, estic molt agraït a l’equip, al batlle, a l’anterior regidor d’hisenda i als dos governs municipals que han fet possible haver arribat ara a la situació de deute zero”. Moliné ha remarcat la importància d’haver reduït a zero el deute perquè, especialment, “ja podem fer les inversions que necessitava el municipi. Si no s’havien fet abans és perquè no complíem la llei d’estabilitat pressupostària, en part, pel deute que hi havia”.

L’alcalde de Sitges, Miquel Forns, ha expressat que “ara l’Ajuntament no deurà ni un cèntim d’euro, per la qual cosa cancel·la les seves quotes i interessos. La salut econòmica quedarà assegurada. Tenim una situació de deute zero i el futur serà molt favorable. Estem en una situació molt còmoda i podrem invertir en les necessitats de la vila. Tenim la caixa plena i moltes oportunitats”.

Amb aquesta amortització, l’Ajuntament redueix a zero el deute de productes financers, que han anat baixant any rere any després d’haver arribat a 58,5 M€ (ràtio d’endeutament de 140%) el 2012. Aquesta ha estat l’evolució:

2011 – 44.319.037 € – Ràtio d’endeutament 114%

2012 – 58.520.360 € – Ràtio d’endeutament 140%

2013 – 48.159.912 € – Ràtio d’endeutament 102%

2014 – 34.257.769 € – Ràtio d’endeutament 76%

2015 – 29.129.041 € – Ràtio d’endeutament 65%

2016 – 17.424.717 € – Ràtio d’endeutament 33%

2017 – 10.038.681 € – Ràtio d’endeutament 20%

2018 – 0 € – Ràtio d’endeutament 0% (*)

2019 – 0 € – Ràtio d’endeutament 0% (*)

(*) Pel que fa al 2018 i 2019, el deute viu queda a zero si no es demanen nous préstecs.