La Mancomunitat Penedès-Garraf presenta les inversions de la Generalitat que executarà al 2020

Imatge del ple de la Mancomunitat. Cedida

El conjunt d’inversions de la Generalitat que gestionarà la Mancomunitat superen els 12 MEUR i destaquen especialment les actuacions en matèria de sanejament d’aigües residuals, que havien estat temps aturades per la manca de finançament de l’Agència Catalana de l’Aigua. En aquests pressupostos, es contempla l’execució d’obres llargament demandades pels ajuntaments, com ara l’ampliació de l’EDAR de Vilafranca, que tracta les aigües d’12 municipis de l’Alt Penedès, les millores en el col·lector de Sant Sadurní o les millores en la depuradora de Sitges-Sant Pere de Ribes. Així mateix els pressupostos preveuen la redacció de projectes de noves infraestructures necessàries per a tenir cura del medi ambient, com ara els sistemes de sanejament i depuració de Can Catasús a Sant Sadurní, el de les cases Noves de Cal Marques a Castellví de la Marca, el de Bellavista i el Mas Morer a Puigdàlber, el de Daltmar a Canyelles o l’ampliació de la depuradora de Sant Pere de Riudebitlles, que dona servei als municipis de Sant Quintí de Mediona, Sant Pere de Riudebitlles i Torrelavit.

També cal destacar les inversions per a l’ampliació i millora de la xarxa de distribució d’Aigües Ter-Llobregat (ATL) provinents de la planta potabilitzadora d’Abrera, i que arriba a les nostres comarques gràcies a les obres de portada d’aigua realitzades per la Mancomunitat Penedès-Garraf en el seu dia. Com exemple d’aquesta tasca de nexe de treball entre diverses administracions, la setmana passada es va inaugurar la darrera ampliació d’aquesta xarxa amb la connexió a l’aigua potable de la urbanització de la Plana Novella d’Olivella.

El conjunt d’actuacions presentades són resultat de l’acció de govern la Mancomunitat, que ha aprofitat les sinèrgies creades amb altres administracions per captar inversions i proporcionar economies d’escala que optimitzen els recursos concedits. El proper 2 de març la Mancomunitat Penedès-Garraf realitzarà l’assemblea que ha d’aprovar el seu pressupost i incorporar les inversions atorgades.