Deborah Zimmerman i Jaume Marsé: “Convidats de pedra”

El passat 4 d’octubre, les regidores que firmem aquest article vam ser testimonis de la darrera reunió del Consell General del Consorci pel desenvolupament de l’Eixample Nord (Soterrània, per a qui ho entengui millor). Vam assistir en qualitat de convidats, sense veu ni vot, ja que fa dos anys el govern socioconvergent, amb un abús de poder incontestable, va expulsar la representació de la CUP i va substituir-la per la del PP, saltant-se en el mateix acte al grup municipal de Som VNG, que compta amb més representació en el ple.

En aquesta reunió del Consell es van aprovar els comptes anuals i la liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2016. També van informar sobre l’estat de tramitació de la Modificació Puntual del PGOU, a partir de les al·legacions i informes rebuts; i de l’estat de tramitació de la proposta de reforma d’estatuts del Consorci. Aquesta reunió es va fer, com d’altres, amb un quòrum d’assistència de dubtosa legitimitat, ja que només hi havia un representant de l’Ajuntament, el regidor d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient, que a més presideix el propi Consorci i exerceix les seves funcions gerencials. Els representants dels altres grups municipals no estaven presents! Alguns d’ells li havien delegat el vot a l’únic regidor que estava representant allà al municipi i amb això era suficient per assolir, el dubtós quòrum, d’assistència i de votació, perquè clar, la representació de l’INCASOL sí que estava completa. Amb aquesta composició, evidentment no hi va haver cap debat: una manera ideal de tirar endavant projectes controvertits, sense necessitat de “perdre el temps” amb les veus crítiques.

La principal reforma dels estatuts és el canvi en l’adscripció d’aquest Consorci. En els nous estatuts s’elimina l’article que diu que el Consorci és de naturalesa autonòmica, o sigui de la Generalitat. Això comporta que tot el pes i responsabilitat econòmica recaurà sobre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. O sigui que quan tot això acabi com preveiem, malament, el responsable únic serà el nostre Ajuntament, ja prou endeutat, que haurà de fer front a un major endeutament. I el pitjor de tot és que la capacitat de decisió en el Consell General del Consorci la tindrà l’INCASOL, ja que només es tirarà endavant tot allò que estigui en la seva línia.

I això per què passarà? Perquè a més del canvi en l’adscripció, s’ha canviat el sistema de votació i a partir que s’aprovin definitivament (ves a saber quan!), els acords s’han d’adoptar amb un quòrum del 75%. L’Ajuntament participarà amb un 51%, repartits entre els seus membres en proporció a la representació del grup municipal corresponent en el Ple de la corporació. L’INCASOL ja comptarà amb un 49% (només caldrà que hi vagi una sola persona amb els vots delegats a sota el braç) i en tindrà prou amb el suport dels 2 representants del govern per tirar endavant el que li doni la gana. Amb la connivència de la sociovergència, ja ni cal que participi cap grup de l’oposició a les reunions

Ja fa dos anys que el Consorci pel desenvolupament de l’Eixample Nord pren decisions sense la participació d’una part molt important de càrrecs electes. Els que sí que tenen representació “legal”, pel que sembla no tenen gaire interès en l’assumpte, o estan molt confiats en el projecte i el modus operandi del govern. Els sotasignats només han aconseguit assistir sense veu ni vot, com a convidats de pedra incapaços d’incidir en les decisions.

La reunió va transcórrer sobre rails: en els escassos 14 minuts que va durar es van aprovar tots els punts; i que ningú va dir res en el torn obert de paraules, últim punt de l’ordre del dia, que per nosaltres era un autèntic sarcasme.

Jaume Marsé. Regidor CUP

Deborah Zimmerman. Regidora Som VNG