El Consell Municipal de l’Esport es dota d’un pla estratègic d’actuació

El consell reunit dimarts es reactiva per explicar la diagnosi del sistema esportiu local, el pla estratègic i la campanya de promoció de l’esport en edat escolar. El consell el composen una quarantena d’entitats esportives, centres escolars i empreses del sector, i es reunirà dues vegades a l’any.

0
298

 Representants d’entitats esportives, centres escolars, empreses del sector i membres del govern es van trobar dimarts en el marc del Consell Municipal de l’Esport per presentar els treballs del nou pla estratègic de l’esport. El pla neix amb tres objectius; fomentar la transversalitat de l’esport amb altres àrees municipals i agents esportius; detectar les necessitats en equipaments i espais esportius del municipi; i crear un pla operatiu que guiï la implantació de les línies estratègiques.

Durant l’acte es va presentar l’Anàlisi i diagnosi del sistema esportiu local que revela que l’oferta esportiva del municipi es realitza majoritàriament a través de les entitats. A tall d’exemple, les dades revelen també el predomini de l’esport federat i de competició; revelen que un 8,9% de la població està abonada a les piscines; o que el 17% de la població major de 65 anys realitza pràctiques esportives. La diagnosi, que es pot consultar íntegrament a www.sitges.cat/esports, inclou també un anàlisi de l’oferta d’instal·lacions esportives i els seus usos.

Durant l’acte, l’Alcalde de Sitges, Miquel Forns va manifestar que “és molt important el que estem fent. De la mateixa manera que s’han tirat endavant altres consells amb participació, volem que el d’esports sigui per compartir projectes i que l’ajuntament els assumeixi per incorporar-los a la seva acció i fer que la qualitat de vida sigui millor. Necessitem a tots per compartir i dialogar, i en definitiva buscar el que cal que treballem. La governança és compartida i volem reforçar-ho gràcies a tots. Tindrem molta feina per fer”.

Per la seva banda, el regidor d’Esports, Eduard Terrado, va expressar que “iniciem una nova etapa amb la ferma decisió d’estar al costat de la participació dels ciutadans per poder consensuar les polítiques esportives municipals i fer la gestió dels equipaments municipals. Cal veure la política esportiva de forma global. El consell ha de servir per tenir aquesta visió global i consensuar polítiques”.

El consell el composen representants d’una quarantena d’entitats esportives i de centres escolars de la vila. El compromís adoptat actualment és el de reunir-se un parell de vegades a l’any i la seva composició tindrà una durada equivalent a la del mandat municipal. El consell va començar el 1999 i es va regular formalment l’any 2007, però el seu funcionament no ha estat regular.

Paral·lelament, l’ajuntament ha posat en marxa una campanya de promoció de l’esport en edat escolar amb el nom de ‘Sitgesport Challenge. Practica l’esport a l’estadi més gran del món’, consistent en parlar sobre els beneficis de la pràctica esportiva i la seva oferta d’instal·lacions i zones exteriors com muntanya, platja i mar. La campanya ha planificat quatre activitats, una adreçada a infants, una a joves i dues a famílies, a més de visites a centres escolars acompanyats de padrins esportius de Sitges per parlar sobre els beneficis de l’esport.

FER UN COMENTARI