El dietari manuscrit de Josep Bertran i Miret es cedeix a l’arxiu municipal de Ribes

L’obra “Flora de San Pedro de Ribas” consta de 36 imatges corresponents als 36 folis del dietari.

El divendres 6 d’abril el senyor Miquel Bertran Cuadras va fer la cessió a l’Arxiu municipal de 36 imatges corresponents al manuscrit “Flora de San Pedro de Ribas”, que forma part dels fons documental de la família Bertran i Miret, una nissaga de farmacèutics de Sant Pere de Ribes de finals del s.XIX i principis del s.XX.

L’obra va ser escrita pel primogènit Josep Bertran i Miret (1852-1902), qui precisament dóna nom al nou CAP de Sant Pere de Ribes, i és un recull de les plantes i herbes de la localitat i zones del Garraf. El document data de l’agost de 1899, darrera època d’exercici del seu autor, i al títol especifica que va ser premiat amb la “Medalla de plata” corresponent al concurs del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, del qual era soci corresponsal.

En aquest escrit hi ha dos tipus de registre, per una banda, una relació alfabètica de les diferents plantes, on es consignen el nom en català, castellà i llatí, la família genèrica, i un camp d’observacions amb dades interessants de contextualització com els llocs on es trobaven, amb toponímia en molts casos avui encara vigent, èpoques de floració, abundància de les mateixes i d’altres circumstàncies relacionades amb el seu ús farmacèutic. I per altra banda, un llistat resum de les diverses espècies agrupades per als seus usos medicinals.

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes s’ha compromès a complir la voluntat de Miquel Bertran de destinar les imatges del manuscrit al servei públic i a custodiar i conservar les imatges de l’obra a l’Arxiu Municipal de Sant Pere de Ribes.

L’Arxiu Municipal efectuarà una descripció que faciliti la identificació i localització, l’obra estarà dins la Col·lecció Bertran Cuadras, també es farà constar la pertinença de l’obra de la “Col·lecció Bertran Cuadras” en qualsevol acte de comunicació o ús i les imatges estaran obertes a consulta pública.  A més, complint la voluntat del cedent, l’Arxiu Municipal de Sant Pere de Ribes tractarà les imatges seguint els procediments, tècniques i protocols establerts en la normativa tècnica de referència pel centre.