Nova Edició de Pressupostos Participatius a Cubelles

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

La ciutadania de Cubelles està convocada a decidir el destí de 150.000€ del pressupost d’inversions. Enguany, i de forma excepcional, es decidirà a què es destinen aquests diners dels propers dos exercicis, 2020 i 2021, tota vegada que el 2019 no es va portar a terme el procés participatiu degut a que se celebraven eleccions municipals. El procés participatiu està dirigit per la regidoria de Participació Ciutadana i compta amb la dinamització de l’empresa Mirada Local.

La gran novetat d’aquesta edició, a banda de l’excepcionalitat de la durada bianual del procés, és que cada persona major de 16 anys, empadronat o vinculat al municipi, podrà presentar un màxim de 3 propostes als pressupostos. Aquestes, que es poden lliurar presencialment a la sessió de presentació i d’elaboració de propostes (5 de març; 18 h. Centre Social), a través de la butlleta que es pot retallar de la darrera edició del Cubelles Comunica o recollir-la de les oficines municipals. També es pot presentar digitalment omplint el formulari a www.cubelles.cat.

Les propostes d’inversió han de ser de competència municipal, sostenibles, que no generin despeses futures no assumibles, que no contradiguin els plans municipals i no suposin la contractació de personal. A més, han de donar resposta a una necessitat concreta, ser respectuoses amb la inclusió social i els Drets Humans i complir la normativa vigent.

Un cop completat el procés de recepció de propostes s’obrirà un termini, d’aproximadament un mes, durant el qual la Comissió tècnica valorarà les propostes que compleixin les bases. Els tècnics valoraran la viabilitat tècnica i econòmica de la proposta i les que superin aquesta fase seran sotmeses a votació. Aquesta votació es podrà fer presencialment a les oficines municipals i de forma electrònica, a través del web municipal.

Les inversions de les passades edicions

De les edicions anteriors, només resten pendents l’execució de la construcció d’un Parkour Park i un cirtcuït de calistència. Els tècnics municipals ja tenen la contractació de les obres a punt, que s’han retrassat uns mesos per la complexitat tècnica d’ambdues propostes. En especial la del Parkour Park, en què ha calgut, fins i tot, realitzar un estudi geotècnic. S’espera que dins del primer semestre de l’exercici 2020 puguin arrencar les obres d’ambdues infraestructures que van ser les més votades en la darrera edició dels pressupostos participatius.

Una de les darreres inversions executades ha estat l’ampliació de la graderia del camp de futbol municipal Josep Pons i Ventura, que tot just es va finalitzar la setmana passada.