Cubelles continua el seu compromís amb els col·lectius més vulnerables

Activa una línia d’ajuts directes a les famílies afectades per les conseqüències de l’impacte econòmic i social de la pandèmia

El Govern, a través de la regidoria de Benestar Social, encapçalada per l’Alexandra Corvillo, activa una línia d’ajuts directes per pal·liar els efectes que ha provocat la pèrdua de feina o d’ingressos econòmics a les famílies a conseqüència de la pandèmia. Les ajudes es revertiran als comerços de venda de productes de primera necessitat (aliments, roba, calçat…) adscrits al projecte. D’aquesta manera també es pretén dinamitzar l’economia local, ja que l’ajut atorgat podrà gastar-se només a comerços de Cubelles adscrits al projecte.

Des d’avui mateix i fins el 28 de setembre, els ciutadans i ciutadanes empadronats de Cubelles, que acreditin trobar-se en situació d’atur o bé s’hagin vist afectades per un ERTO (Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació) o ERO (Expedient de Regulació d’Ocupació) o es trobin en altres situacions de caràcter anàleg que puguin ser admeses com a equivalents sempre que es justifiqui que suposen una pèrdua substancial d’ingressos sobrevinguda a conseqüència de l’impacte econòmic i social de la COVID-19, poden tramitar la sol·licitud telemàticament a mitjançant la presentació d’una instància genèrica a l’OVAC Cubelles, adjuntant el model d’instància que s’adjunta a aquesta notícia) o bé de manera presencial amb cita prèvia a l’OPIC.

L’import dels ajuts restarà determinat al resultat del procés de valoració econòmica de la sol·licitud, tenint present el nombre de membres de la unitat de convivència, que podrà arribar fins a un import màxim de 900 €. En funció de la valoració es concediran ajuts del 100%, 75%, 50% o 25%. Així doncs, si es concedeix el 100% de l’ajut es concedirien 900€, si es concedeix el 75% de l’ajut màxim es concedirien 675€, el 50% serien 450€ i el 25%, 225€.

Per consultes relacionades amb la convocatòria d’ajuts o resolució de dubtes, els interessats poden enviar un correu electrònic a ssocials@cubelles.cat.