“Carta oberta al sector econòmic de Vilanova i la Geltrú” per Juan Luis Ruiz

El cap de llista del PSC a Vilanova i la Geltrú i també Diputat Delegat de Turisme a la Diputació de Barcelona apel·la a la cooperació entre gremis, col·legis professionals, entitats econòmiques i socials, sindicals, representants de federació d’associació de veïns, exalcaldes, exalcaldessa i representants dels partits polítics per fer front als efectes de la crisi de la Covid-19

Imatge de part de l'activitat comercial a VNG. Foto: Aj. VNG

Voldria adreçar-me al sector econòmic de la ciutat, per compartir el posicionament que el Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament ha fet arribar a l’equip de govern.

Considerem que l’acció de l’administració local en aquests moments ha de pivotar sobre dos horitzons temporals diferents i, per tant, amb dos ritmes. D’una banda, aplicar un pla de xoc immediat per atendre les necessitats socials, de protecció de la salut pública i del teixit econòmic local durant els propers mesos. En aquest sentit, cal abocar i incrementar els recursos per atendre la situació de famílies que veuran disminuïts els seus recursos o que directament es quedaran sense ingressos; així com la protecció de la salut a l’espai públic, també de treballadores i treballadors municipals com s’ha començat a fer. En aquest sentit, el PSC ja hem adreçat a l’equip de govern, durant els darrers dies,  una bateria de propostes per al seu estudi. Evidentment, estem a la seva disposició per fer les modificacions de pressupost necessàries per tal d’atendre aquestes necessitats.

En aquestes propostes, i vist que els efectes de la pandèmia seran llargs en els temps, amb mesures de distanciament que tindran un efecte sobre famílies i activitats, vam demanar deixar sense efecte l’augment de taxes que el govern va aprovar per aquest any, aplicar exempcions de taxes i impostos més enllà del temps de tancament (proposem un trimestre més) i altres mesures sobre impostos i taxes municipals, com una mostra clara de suport per a totes les activitats, especialment als autònoms, microempreses i petites i mitjanes empreses, sense oblidar també les necessitats de les grans empreses que hi ha al territori. Aquests són els aspectes on pot incidir realment l’Ajuntament de forma immediata.

A part d’atendre aquestes dues situacions, estem convençuts que cal repensar les prioritats municipals. És evident que cap de les administracions podran actuar ni executar els programes de govern i els pressupostos tal com estaven definits. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú no serà cap excepció. Ara doncs, la prioritat a mig i llarg termini ha de ser reactivar i preparar l’economia, i fer-ho de la mà dels sectors de la ciutat. Recordem que a Vilanova i la Geltrú i a la comarca tot just s’estava sortint de la darrera crisis econòmica, molt més tard que altres territoris. En aquest sentit, proposem activar i alinear tots els recursos públics i privats cap a una mateixa direcció: minimitzar el màxim possible els efectes de la Covid-19 en l’economia local i recuperar el camí del creixement. Aquest consens cal que es faci a partir d’un pacte de ciutat, impulsat per l’Ajuntament.

Què cal fer amb un pacte de ciutat?

És evident que la societat i les ciutats després de la pandèmia actual seran diferents. El consum i la forma de relacionar-nos canviaran afectant, alhora, i durant un temps que no sabem encara quan serà el turisme, el comerç i la restauració. Per això cal anar tots en una mateixa direcció. Aquest pacte ha d’ajudar a la reflexió que ja hem proposat per repensar les prioritats i ha de servir per activar recursos, tant públics com privats, mitjançant acords i compromisos. En definitiva, es tracta de treballar en una única estratègia pública i privada.

En aquest sentit, apuntem algunes de les mesures que ha d’abordar aquest pacte i on l’Ajuntament té un paper actiu davant d’índexs d’atur que durant un temps poden ser molt alts: la primera mesura és evitar cap tancament de comerç, activitat o indústria. I en la mesura que la situació ho permeti, per exemple, en aquest canvi de recursos i de prioritats, caldrà activar plans d’ocupació impulsats per la mateixa administració, ajuts a la formació i reciclatge, reforçar les accions de suport i creació empresarial, etc. L’Ajuntament per tant, haurà de reforçar i organitzar les àrees que permetin aquestes mesures.

Sota el nostre punt de vista, cal treballar en situar el desenvolupament econòmic i social, en la situació a mig i llarg termini, a l’agenda municipal. Cal alinear tots els sectors per buscar i generar les aliances a nivell regional i de país i generar les situacions que han de permetre la captació d’inversions públiques i privades, i treballar allà on tenim oportunitats econòmiques: en el sector primari, en la protecció del sector productiu existent i la seva reconversió, en els sectors predominants de comerç i serveis i també en el sector turístic. Malgrat el cop que vindrà els propers mesos, per canviar el paradigma, és necessari també analitzar els nostres dèficits i debilitats com a territori, situant al centre el consum en la proximitat i en allò local, però sense oblidar tampoc noves activitats que puguin generar llocs de treball. En definitiva, aquesta taula ha d’ajudar a generar consensos en activar i adaptar els instruments estratègics, econòmics i urbanístics per fer possibles estratègies comunes de creixement econòmic a mig i llarg termini.

Qui ho ha de fer?

Pensem que aquest pacte ha de comptar amb un taula de representants del sector econòmic: gremis, col·legis professionals, entitats econòmiques i socials, sindicals, representants de federació d’associació de veïns, exalcaldes i exalcaldessa, representants dels partits polítics… En definitiva, es tracta de sumar l’experiència i la visió d’àmbits diversos i plurals en el sentit ampli de la ciutat. Caldrà, sense dubte, un gran acord de ciutat.

En definitiva, davant la situació excepcional que estem vivint creiem que cal, més que mai, sumar esforços i idees i generar consensos, sota el lideratge de l’Ajuntament, per tal que Vilanova i la Geltrú pugui tirar endavant garantint al màxim que cap empresa, autònom, ciutadà o ciutadana quedi enrere. Està en les nostres manes tornar construir una ciutat pròspera que generi creixement i llocs de treball en els propers anys. Fem-ho possible.