Diumenge, 14 de juliol de 2024
És notícia

43 nous pisos de lloguer assequible s’adjudiquen a Sant Pere de Ribes

Avatar photo
És previst que es lliurin en els pròxims mesos

Amb la publicació de les bases a la seu del Registre de Sol·licitants d’HPO de Catalunya, el divendres 14 de juny, s’ha iniciat el procés d’adjudicació de la nova promoció de 43 pisos de lloguer assequible de l’edifici construït amb la fundació Grup Qualitat a la ronda de la Masia Nova, 58-64 de les Roquetes. Aquesta és la segona promoció d’HPO al sector del Parc Central que se suma als 43 pisos lliurats l’any passat de l’edifici de la Fundació Salas i als 86 pisos que està construint l’INCASÒL. També hi ha projectats dos edificis més amb un total de 66 habitatges que es faran amb la fundació Grup Qualitat.

La regidor d’Habitatge, Ana Herrera, ha destacat que són unes bases similars a les de l’anterior promoció d’HPO però en les quals “s’ha millorat i detallat la informació en relació a les despeses amb un annex específic”. Quant a la quota de lloguer, la regidora ha justificat la seva lleugera baixa gràcies al fet que “la seva construcció ha comptat amb dues subvencions (Ministerio de la Vivienda i Fons NextGenerationEU) que ha possibilitat reduir el cost del m2”. Herrera també ha explicat que aquestes “són unes bases que vam començar a treballar a principi d’any amb la participació del regidor del grup municipal de Fem Poble, Daniel Carabantes, tot reprenent la col·laboració en matèria d’habitatge d’anys anteriors”.

Per la seva part, el regidor de Fem Poble, Daniel Carabantes, ha comentat la seva participació per a contribuir a “millorar les bases d’adjudicació i mirar de reduir les despeses complementàries de l’adjudicació”. En aquest sentit, ha apuntat que a més de facilitar a les famílies quins són els costos i el desglossament de la despeses vinculades als habitatges, com les despeses comunitàries o l’alta de l’aigua que quedarà exempta per la nova ordenança, “ens alegrem molt que aquests habitatges tinguin el règim de protecció de per vida i no puguin després revertir-se per ser convertits en habitatges privats”.

La promoció que es lliurarà en els mesos vinents consta de 43 habitatges de 2 i 3 dormitoris (amb superfícies de 58,48 a 75,24 m2), tots amb balcons, aparcament i eficients energèticament. La majoria estan destinats específicament a joves menors de 25 anys (13); unitats de convivència amb gent gran (4); famílies amb menors a càrrec (4); persones amb mobilitat reduïda (2), persones amb discapacitat superior al 33% (2); famílies monoparentals (2); i unitats de convivència amb gent gran (majors de 65 anys) o persones amb mobilitat reduïda, que tinguin un habitatge en propietat (2). Aquest últim contingent és una de les novetats incorporades a les bases i contempla que el pis de propietat s’haurà de destinar a lloguer a través de la borsa de mediació per al lloguer social.

Superfície útil, preu dels habitatges i espais vinculats

La superfície útil interior dels habitatges es troba entre els 58,48 i els 75,24 m² en funció dels tipus d’habitatges i del nombre de dormitoris (amb balcons d’entre 13,87 i 18,52 m2). El seu preu de lloguer oscil·la entre els 476,16 € i els 598,35 € al mes i s’hauran de destinar a residència habitual i permanent de la unitat convivència adjudicatària. 

A l’import del lloguer de l’habitatge i dels espais vinculats, caldrà afegir l’import real de les despeses comunitàries (d’uns 58 euros/mes o 72 euros/mes segons el pis). Aquestes despeses inclouen el manteniment de les instal·lacions comunitàries, els serveis de neteja, taxes i impostos comunitaris, consums d’aigua i llum comunitaris, i altres despeses generals transferibles a les persones arrendatàries que s’especificaran en els respectius contractes de lloguer (entre 58 i 72 euros/mes).

També caldrà sumar-hi una despesa de 5,00 € corresponent a una assegurança de Responsabilitat Civil de les persones arrendatàries, sempre que les persones arrendatàries no disposin d’una assegurança de la llar que inclogui aquest concepte i ens facilitin el justificant anualment. Així mateix correspondrà a les persones arrendatàries assumir el cost de manteniment anual del sistema d’aerotèrmia, que es prorratejarà i es facturarà mensualment, amb una estimació de 10 euros/mes. 

A la signatura del contracte s’haurà de dipositar una fiança equivalent a una mensualitat de renda de l’habitatge i de cadascun dels espais vinculats en concepte de fiança legal a dipositar a l’INCASOL, i una altra mensualitat de renda de garantia addicional. 

Correspondrà a les persones arrendatàries assumir l’alta dels comptadors de llum i aigua (en el cas de l’aigua, quedaran exempts en tractar-se d’HPO gràcies al nova ordenança que així ho recull) i la taxa municipal de residus.

Llistes de persones participants 

La relació de les persones que tenen dret a participar en el procés de selecció de les persones adjudicatàries està integrada per totes les que, complint els requisits de les bases específiques, segons les dades facilitades per les persones sol·licitants, constin inscrites en el Registre de Sol·licitants d’HPO de Catalunya, en la tipologia d’habitatges amb protecció oficial establerts a les presents bases, sol·licitant habitatge al municipi. Aquestes llistes es notificaran a la Fundació per part del Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya, i es publicaran a efectes informatius.

Adjudicació dels habitatges 

L’adjudicació dels habitatges serà per ordre d’antiguitat d’inscripció al Registre de Sol·licitants. L’ordre assignat a les persones integrants de les llistes no determinarà l’adjudicació d’un habitatge, ja que aquesta es farà respectant el número i tipologia d’habitatges establerta. Les persones integrants de les llistes no seran, per aquest simple fet, adjudicatàries d’un habitatge, ni hi tindran cap dret, fins que no acreditin que continuen complint els requisits d’inscripció al Registre de sol·licitants d’HPO i els necessaris per prendre part en aquest procés d’adjudicació; requisits que s’hauran de continuar complint fins a la formalització de l’adjudicació de l’habitatge per part de la Fundació.

Un cop adjudicats els habitatges, la resta de persones de la llista quedaran ordenadament en reserva, durant 3 anys, per si hi hagués alguna vacant o renúncia.

Total
0
Shares
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

4 × five =

Notícia anterior

Fins a 70 propostes per la programació cultural d’estiu a Tàrrega

Notícia següent

Entregats els Premis Sant Joan Despí 2024

Notícies relacionades