L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès vol invertir en un nou col•lector d’aigues residuals per al Priorat

L’actuació consistiria en substituir les canalitzacions principals del col•lector d’aigües residuals del cabal principal de la urbanització

0
282
Priorat de la Bisbal. (Cedida)

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès vol instal·lar un nou col·lector d’aigües residuals al Priorat de la Bisbal i, per aquest motiu, ha sol·licitat la subvenció del PAM (Pla d’Acció Municipal) i PEXI de la Diputació de Tarragona que, per al municipi, seria de 74.013€.

El projecte que es vol executar consisteix en realitzar les actuacions necessàries per substituir les canalitzacions principals del col·lector d’aigües residuals del cabal principal de la urbanització del Priorat de la Bisbal. Segons l’alcaldessa Agnès Ferré “en l’actualitat aquestes canalitzacions estan en molt mal estat de conservació i és necessari fer una inversió important per garantir el seu bon funcionament. En aquesta xarxa de clavegueram no s’ha fet cap inversió des que es va construir i, tot i que aquesta problemàtica de funcionament fa anys que hi és, fins ara no s’hi havia actuat”.

La xarxa de clavegueram de la part alta del Priorat va a parar, en diferents camals o afluents, a la canalització principal que està situada al mig de la riera natural que descendeix fins al fondo Manyé. Es tracta d’un terreny muntanyós i amb molt de desnivell, ple de pins i matolls, així com plantes arbustives. Per canviar aquest tram de clavegueram principal, cal:

-Desbrossar la zona boscosa per on transiten els trams de clavegueram (la part dels voltants i del tub, d’una longitud de 600m).

-Executar 600m de rasa pel nou col·lector de sanejament i els 14 pous de registre.

-Terraplenar i piconar la rasa i els pous amb terres adequades.

-Instal·lar el col·lector i pous per afluents residuals.

-Proves d’estanquitat (amb aigua) per comprovar la correcta instal·lació del conjunt de col·lector i pous.

-Execució de la protecció d’obra per al col·lector d’aigües de residuals. La rasa per on discorre el col·lector s’omplirà de la terra vegetal que s’hagi tret per fer la rasa. Damunt de la mateixa s’hi farà una capa de formigó per protegir la canalització.

-Connexió amb la xarxa de sanejament existent, deixant a partir d’aquell moment el tram existent fora de servei.

-Controls i proves finals d’instal·lació.

L’alcaldessa Agnès Ferré ha explicat que “l’obra del nou col·lector d’aigües residuals del Priorat de la Bisbal és complexa, tant per la quantitat de metres d’obra com per la dificultat del terreny. Preveiem que la durada de l’obra serà d’entre 8 i 10 mesos”.

El pressupost total, amb IVA inclòs, ascendeix a 84.961,44€ i l’Ajuntament ha sol·licitat la subvenció del Pla d’Acció Municipal de la Diputació de Tarragona per un import de 74.013€. La resolució de l’atorgament de la subvenció serà a finals de maig o començaments de juny i, a partir del moment de la concessió, es podrà licitar l’obra.

FER UN COMENTARI