L’accés a la urbanització de Santa Cristina s’asfaltarà a principis de juliol

Segons la regidoria de medi ambient, els treballs de pavimentació es realitzaran entre els dies 3 i 4 de juliol en el qual romandrà tancat aquest accés al trànsit

La Regidoria de Medi Ambient durà a terme els treballs de pavimentació de l’entrada de la urbanització Santa Cristina pel carrer Vall d’Aran els dies 3 i 4 de juliol i, durant aquests dos dies, la circulació estarà tallada en aquesta via.

La Junta de Govern Local del dijous 17 de maig va aprovar un contracte menor per pavimentar l’entrada de la urbanització de Santa Cristina per un import de 41.510,70€ (IVA inclòs). Es tracta del tram d’accés a la urbanització a través del carrer Vall d’Aran, una zona que va quedar sense asfaltar quan es van fer les obres de la carretera nova. Aquesta via forma part de la xarxa principal de camins del municipi i hi passen vehicles freqüentment, ja que uneix la urbanització amb l’antiga carretera del Vendrell a Valls. És per això que des de la Regidoria de Medi Ambient es considera prioritari arranjar aquest tram.

El passat mes de juliol de 2017 l’Ajuntament de la Bisbal va sol·licitar al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya una subvenció dins de la convocatòria d’inversions en camins 2018/2020 que va ser concedida per un import de 32.591,05€ a l’octubre del mateix any. Ara, l’Ajuntament pavimentarà aquest tram i rebrà l’import de la subvenció entre els anys 2018 i 2019.