S’inicien les obres de consolidació dels marges del rec d’en Teixido de Banyoles

Les obres, amb un pressupost de prop de 84.000 euros, estan incloses dins el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya

L’Ajuntament de Banyoles ha iniciat les obres de consolidació dels marges del rec d’en Teixidor.

Els treballs, que suposaran una inversió de prop de 84.000 euros, estan incloses dins el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) i es preveu que s’allarguin durant dos mesos.
Els treballs pretenen corregir els efectes de l’erosió dels marges del rec en un tram d’uns 160 metres entre el Passeig Lluís M. Vidal i el Passeig de la Generalitat, que discorre entre l’escola de La Draga i la plaça Maria Ros i Gussinyé (marge sud) i els habitatges que donen al carrer Sant Mer (marge nord). Amb l’actuació s’impedirà que es produeixin esllavissades als marges del rec, mantenint les característiques de la vegetació lacustre i la protecció de la fauna.

El rec presenta actualment diferents estructures de contenció en diferents estats de conservació. Els marges amb talús de terra amb vegetació, per exemple, presenten seriosos problemes d’estabilitat al erosionar els marges sota el pas de vianants al marge sud i acostantse a les edificacions al marge nord.

El projecte contempla una solució constructiva que garanteixi l’estabilitat dels marges i la seguretat en zona urbana, a la vegada que optimitzi al màxim possible la naturalitat, la
biodiversitat i la connectivitat del rec, la construcció d’un mur de gabions a cada marge i afavorir la integració de la infraestructura amb pedra de travertí. Durant els treballs, es preveu també la instal·lació d’una comporta basculant per regular els cabals dels recs i la cota de l’estany i revegetat el marge sud entre el canal i el camí amb espècies autòctones i pròpies de les comunitats de l’entorn de l’estany. Els treballs estaven pressupostats en poc més de 107.000 euros, però finalment s’han adjudicat per prop de 84.000 euros. Es finançaran fins al 70% amb aportacions del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya.

El rec d’en Teixidor és, juntament amb el rec de ca n’Hort, un dels primers que es van construir per regular el cabal de l’estany, permetent el desguàs i regulant la sortida d’aigua mitjançant bagants regulables.