Roses anuncia quins impostos es congelen i quins augmenten

Joan Plana, alcalde de Roses, destaca "la coherència i estabilitat" de les ordenances

L’Ajuntament de Roses torna a congelar els impostos d’IBI, IAE, circulació i plusvàlua i les taxes de recollida de residus i clavegueram, mentre que les construccions, l’abastament d’aigua, l’ocupació de via pública del mercat no sedentari i el menjador de les llars d’infants, augmentaran les seves tarifes per ajustar-se als costos reals dels serveis.

Es mantenen les bonificacions dirigides a la promoció de les energies renovables i s’incorpora la gratuïtat per als alumnes de P2 de les llars d’infants municipals.

Marc Danés, regidor d’Economia i Hisenda de Roses, destaca que “amb l’aprovació d’aquestes ordenances fiscals, l’Ajuntament assumeix l’increment en el cost dels serveis que ofereix, amb l’objectiu que aquest no repercuteixi sobre la ciutadania en l’actual moment de crisi econòmica.

Per això, la majoria d’impostos, taxes i preus públics, seguiran congelats aquest 2023, mantenim la totalitat de bonificacions tant per a persones físiques com per a entitats del municipi i apostem per la gratuïtat dels serveis que ofereixen les llars municipals”.

Joan Plana, alcalde de Roses, destaca “la coherència i estabilitat que testimonien les ordenances que avui aprovem. Arribem a l’últim exercici pressupostari de la legislatura i ho fem mantenint la línia de treball i rigor en la gestió fiscal municipal i evitant la pujada d’impostos i taxes als nostres ciutadans i ciutadanes, no tan sols en aquest darrer any de mandat, sinó prosseguint amb la congelació marcada des del primer exercici pressupostari.

En aquest sentit, vull agrair la feina feta des dels departaments municipals per fer-ho possible, així com les aportacions de tots els grups municipals del ple durant aquests quatre anys”.

D’aquesta manera, els impostos de l’IBI, IAE, impost de Circulació i Plusvàlua, continuaran un any més sense pujar les seves quotes durant l’exercici 2023 i es mantenen totes les bonificacions, incloses les de darrera incorporació, com la del 50% en el rebut de l’IBI durant 5 anys, per a aquells habitatges que incorporin instal·lacions de generació elèctrica fotovoltaica per a l’autoconsum.

L’únic impost que es modificarà, serà doncs l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres-ICIO, que incrementa el tipus de gravamen del 3,5% actual a un 4%.