Roses aprova el nou projecte de passarel·la sobre la riera Ginjolers per millorar l’accés dels vianants al Mas Oliva

La nova instal•lació millorarà el pas de vianants entre la urbanització del Mas Oliva, la zona escolar i la resta del nucli urbà

Amb aquesta aprovació avança la tramitació d’un projecte que, tot i haver estat ja adjudicat el passat 2021, no es va arribar a executar per la pujada de preus de materials i pels efectes de la pandèmia, que van fer que l’empresa adjudicatària desistís del contracte. Aquest entrebanc va motivar que el consistori hagi hagut d’actualitzar el projecte per a la seva realització, que ja ha estat aprovat inicialment per la darrera Junta de Govern Local i que compta amb un pressupost de 150.261 €.

La nova passarel·la continua la millora de l’accessibilitat a banda i banda de la riera iniciada l’any 2014 amb el pont cromàtic situat a l’alçada de la plaça Victòria Catalana. El nou projecte ha tingut en compte consideracions d’estètica, resistència i adaptació a l’entorn, i s’ha optat per una tipologia de pont amb paviment de taulons de fusta sintètica que tindrà una longitud de 16,8 metres i 3 d’amplada, protegit per una barana de barrers circulars d’acer corten inclinades de forma aleatòria.

L’espai comptarà amb balisses que il·luminaran el paviment de la passera i la connexió amb les voreres adjacents es faran mitjançant un tram d’escala amb tres graons i rampes per a persones de mobilitat reduïda. En la projecció de la passarel·la s’han tingut en compte la no afectació a la llera de la riera i les cotes d’aigua necessàries segons l’estudi d’inundabilitat realitzat prèviament.

L’actuació es completarà amb la creació d’una placeta pavimentada que facilitarà l’accés des del carrer Oslo, on s’instal·laran bancs i arbres.