Ripoll estalvia 450 tones de CO2 anuals a través de les calderes de biomassa

Calderes de biomassa de Ripoll. Imatge cedida per l'Ajuntament de Ripoll

Ripoll segueix avançant cap a l’objectiu de ser un municipi més sostenible, reduint l’ús de combustibles fòssils en diferents equipaments. L’any 2015 es van posar en funcionament tres calderes de biomassa al municipi. Concretament, una es va col·locar a la piscina municipal, una altra a l’escola Joan Maragall i la darrera per subministrar calefacció i aigua calenta sanitària a les escoles Tomàs Raguer i Ramon Suriñach. Després de més de 5 anys, ara podem fer una retrospectiva per comprovar l’impacte que ha tingut aquest canvi.

En el cas de la piscina, es va mantenir la caldera de gas natural que hi havia com a suport, per si hi havia incidències amb la de biomassa. El consum mitjà anual en aquest equipament entre 2016 i 2020 és d’1.470.434 kWh amb biomassa i 143.480 kWh amb gas natural. Amb aquestes dades, podem dir que s’han estalviat en els darrers anys unes 264,5 tones de CO2 anuals.

Pel que fa a les escoles Joan Maragall, Tomàs Raguer i Ramon Suriñach, el seu consum energètic va ser de 700.715 kWh de mitjana anual entre 2016 i 2020. L’any de més consum va ser el 2018, amb pic de 821.000 kWh. Amb aquestes dades, podem dir que s’han estalviat en els darrers anys unes 185 tones de CO2 anuals.

En el cas de les escoles, es van substituir dues calderes de gasoil. A més, al Tomàs Raguer i el Ramon Suriñach es disposa d’un sistema de telegestió que permet adequar els consums i
detectar incidències.

Per tant, amb les dades a la mà, proporcionades per l’Agència d’Energia del Ripollès, es pot
afirmar que Ripoll estalvia unes 450 tones de CO2 anuals. Tot i que el consum energètic en kWh hagi augmentat respecte quan es disposava de calderes de gasoil i gas natural, el confort tèrmic ha augmentat. Alhora, degut al menor cost de l’estella enfront del gasoil i el gas natural, hi ha hagut un estalvi econòmic tot i consumir més energia.

A tall d’exemple, hi ha hagut un estalvi econòmic d’uns 20.000 euros comparant 2019 amb
2014, mentre que el consum de 2019 és 1.000.000 de kWh més elevat que 2014. Cal recordar que, en l’àmbit elèctric, el municipi de Ripoll no provoca emissions de CO2, ja que les tres companyies on es compra l’electricitat subministren energia 100% verda. La voluntat de l’Ajuntament es seguir avançant per aconseguir un municipi cada vegada més respectuós amb el medi ambient i l’entorn.

Precisament, durant aquesta primera setmana de juny, a la vila s’organitzen diferents activitats en el marc de la ‘Setmana de l’Entorn’. Es poden consultar totes a través de l’enllaç.