Posen en marxa un projecte per a recuperar les fonts de Palafrugell

Actualment al municipi hi ha identificades una trentena de fonts naturals, de les quals menys de deu són fàcilment accessibles

L’Agrupació Excursionista de Palafrugell (AEP), amb la col·laboració de l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament, ha posat en marxa un projecte per recuperar les fonts del municipi. Actualment a Palafrugell hi ha identificades una trentena de fonts naturals, de les quals menys de deu són fàcilment accessibles.

L’objectiu del projecte és posar en valor el patrimoni lligat a les fonts, recuperant els camins que hi porten i senyalitzant-les, i a la vegada, si cal, arreglar els elements que les conformen (en alguns casos hi ha barraques, safareigs, bancs…). Així mateix s’aprofitarà per fer difusió del la història i el valors naturals de l’entorn. El projecte pretén recuperar el major nombre de fonts possible i mantenir-les en bon estat, amb la implicació de les administracions, propietaris i ciutadania, impulsant acords de custòdia, apadrinaments, etc. 

L’àrea de Medi Ambient col·laborarà en tots els tràmits administratius necessaris, com poden ser el contacte amb la propietat quan estiguin ubicades en terrenys particulars o les gestions amb l’Agència Catalana de l’Aigua. També coordinarà la realització de les analítiques corresponents per informar de la potabilitat de l’aigua de cada font recuperada.

Les darreres setmanes l’AEP ja ha fet actuacions de millora a la font d’en Mascort, on  han retirat terra que s’havia esllavissat i han netejat de l’entorn, i a la font d’en Plaja, on s’ha fet una recollida de residus acumulats a la barraca i s’ha desbrossat la zona del safareig i la barraca.