Palafrugell realitza obres de millora de viabilitat a les voreres

En total s’ha actuat a 152 escocells i el cost d’execució ha estat de 4.215€

L’àrea de Serveis de l’Ajuntament de Palafrugell ha realitzat obres de millora de la viabilitat a les voreres de diversos carrers del municipi. En concret, aquestes tasques s’han realitzat al carrer Ample, Frederic Martí Carreras, Balmes i Ramon Llull, i consisteixen en revestir els escocells dels arbres mitjançant un conglomerat de grava vermella i resina.

Aquest tipus d’escocells queden al mateix nivell que la superfície del paviment de la vorera i tenen una porositat que permet l’entrada d’aigua, apart de que proporciona una major amplada de pas. Així es millora el pas dels vianants en voreres estretes o llocs on el pas per a les persones no disposa de suficient espai.

Aquestes feines s’han executat dins del pla econòmic de mesures extraordinàries de les quals disposa l’Ajuntament de Palafrugell, englobada dins la línia de millores de l’espai públic.

Les obres les ha dut a terme la brigada municipal. En total s’ha actuat a 152 escocells i el cost de l’execució de les obres ha estat de 4.215 €.