La FES d’Olot ofereix un curs subvencionat de llenguatje de signes

Es tracta d’una formació de 35 hores adreçada prioritàriament a treballadors en actiu que vulguin ampliar els seus coneixements

La Fundació d’Estudis Superiors d’Olot ofereix un curs d’Iniciació al Llenguatge de Signes totalment subvencionat gràcies al programa React EU. Aquesta formació està adreçada prioritàriament a treballadors en actiu, tot i que també hi ha places per a persones en situació d’atur.

La formació, de 35 hores, es farà en format intensiu del 4 al 8 de juliol, de 9:30 a 13:30 i de 15:00 a 17:00 h.
El curs permetrà aportar nocions bàsiques sobre la sordesa, les tipologies, causes i graus de pèrdua, alhora que ajudarà als alumnes a prendre consciència de l’expressió facial i corporal i a familiaritzar-se amb les configuracions manuals. Al finalitzar el curs, els participants seran capaços de comprendre i produir missatges en el llenguatge de signes en català.

El programa del curs inclou continguts sobre la comunitat sorda, la comunicació no verbal i
expressió aplicada a la LSC, i continguts lèxics i gramaticals d’aquesta llengua. Es treballarà
l’habilitat amb el sistema dactilològic, es potenciarà la memòria visual i es desenvoluparan
habilitats perceptives i d’atenció.
Per a més informació i inscripcions, contacteu amb el correu electrònic de la FES d’Olot a
fes@olot.cat, podeu consultar la pàgina web fes.olot.cat o a través del telèfon 972 26 21 28.