Olot posa en marxa un nou punt de captació d’aigua per a la xarxa d’abastament

Estan en marxa els treballs que permetran disposar d’un segon punt de captació d’aigua potable a la ciutat

temps lectura-Temps de lectura: 3 minuts

Estan en marxa els treballs que permetran disposar d’un segon punt de captació d’aigua  potable a la ciutat d’Olot. Paral·lelament, l’Ajuntament d’Olot ha sol·licitat una subvenció a l’ACA  per poder abordar la millora de la xarxa i canalització de l’aigua a la ciutat.

L’any passat es van fer uns treballs de sondeig per a l’exploració d’un possible nou  punt de captació d’aigua per a la xarxa d’abastament d’Olot. Les perforacions —de fins a 200 metres de profunditat— es van portar a terme a la zona del carrer Josep M. Folch i  Torres i la Ronda de les Fonts, al barri de Sant Cristòfor i Mas Bernat.

Els treballs van permetre valorar la productivitat i la qualitat de les aigües de les formacions  subjacents a les fluvio-volcàniques i de caracteritzar tots els nivells productius del sistema d’aqüífers fluvio-volcànics en aquesta zona. Alhora, van ajudar a assegurar la possibilitat  de disposar d’un segon punt de captació d’aigua per a la ciutat.

Després dels resultats positius dels estudis i treballs, aquest mes d’agost van començar  les obres de la nova captació, en una nova actuació executada per Agbar, l’empresa  concessionària del servei d’aigua potable al municipi. Aquesta consisteix en un piezòmetre  i dos pous. La primera fase va consistir en la perforació a 87 metres de profunditat per  controlar el nivell de l’aqüífer fluvio-volcànic, actualment utilitzat des de la captació del  Parc Nou.

La segona fase, que s’està portant a terme actualment consisteix en la perforació d’un pou  de 200 metres de profunditat i l’adequació del sondeig fet l’any passat com a segon pou.  Aquests treballs permetran disposar d’un segon punt de captació d’aigua potable a la ciutat, ja que avui dia la xarxa d’aigua potable d’Olot únicament s’abasteix des de la zona del  Parc Nou. Un cop acabat els treballs, es faran les obres de connexió amb el nou dipòsit  d’aigua de Benavent.

L’alcalde d’Olot, Pep Berga, acompanyat del regidor d’Urbanisme, Jordi Güell, Esther Guirado, Gerent territorial Catalunya Central – AGBAR, i Ariadna Fàbregas, cap de  distribució Garrotxa d’AGBAR, han presentat i visitat aquest dijous 28 de setembre els  treballs, que compten amb una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua.

 

Subvenció per a la millora de la xarxa de canalització

En aquest sentit, l’Ajuntament d’Olot ha sol·licitat una subvenció per cobrir les futures  despeses de les actuacions de millora de les xarxes de subministrament d’aigua i  digitalització dels sistemes. Es tracta d’una línia d’ajudes que ha impulsat l’Agència  Catalana de l’Aigua (ACA) per facilitar la millora de les instal·lacions tenint en compte el  context de sequera arreu de Catalunya.

D’aquesta manera, a través de l’ajuda de l’Agència Catalana de l’Aigua, l’Ajuntament  d’Olot ha presentat dos projectes per la renovació de xarxa i per la regulació de la pressió.

Es proposa renovar 1.118 metres de canonada dels sectors de la ciutat on s’han detectat  més avaries i instal·lar elements de millora del funcionament de la xarxa d’aigua potable  arreu del municipi.

D’altra banda, també es vol instal·lar a diversos sectors de la ciutat vàlvules reductores –  mecanismes automàtics que permeten la regulació de la pressió a la xarxa – i instal·lar 7  cabalímetres sectorials per reduir les pèrdues d’aigua i detectar ràpidament les possibles  fuites. La voluntat és optimitzar manteniment i millorar les instal·lacions pel que fa a la  seva eficiència. La correcta pressió de la xarxa de distribució d’aigua permet allargar la  vida útil de les canonades, evitar fuites, avaries i reduir consums excessius; en definitiva  millorar el funcionament de la xarxa de subministrament d’aigua.