Olot oferirà microcrèdits per a la rehabilitació d’habitatges

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts
L’Ajuntament d’Olot oferirà microcrèdits per a la rehabilitació d’habitatges, impulsarà un registre de pisos buits i reforçarà l’oficina local de l’habitatge amb més personal. Les mesures s’adopten com a resultat de l’estudi per a la captació, mobilització i rehabilitació d’habitatges i locals del Nucli Antic on s’han analitzat més de 300 edificis del nucli antic i se n’han detectat 10 amb “deficiències importants”. En aquesta desena d’edificis, hi ha 11 pisos amb risc estructural i 7 més amb risc per a la salut. El consistori ja s’ha posat en contacte amb els seus propietaris perquè hi facin les actuacions necessàries de manera “immediata”.

L’estudi realitzat ha permès analitzar un total de 340 edificis del nucli antic. A grans trets, la diagnosi ha constatat que més de la meitat dels locals comercials en aquest zona tenen ús, que una quart part dels immobles es troben desocupats i que 18 habitatges presenten deficiències importants. En concret, s’han trobat deficiències importants en 10 edificis on hi ha 11 pisos amb risc estructural i 7 més amb riscos per a la salut.

La majoria de les deficiències detectades als edificis habitats estan vinculades amb filtracions en cobertes, humitats derivades de l’enderroc o la situació de finques veïnes, manca de sistemes de calefacció o mal manteniment dels espais comunitaris així com deficiències estructurals dels immobles. A més, dels 340 edificis analitzats, 32 presenten alguna deficiència (representa un 9’4% dels immobles que inclouen 44 habitatges).

De moment, l’Ajuntament ja ha contactat amb els propietaris dels 10 edificis en mal estat per tal que hi facin les actuacions pertinents de manera immediata. També ha contactat i enviat una carta als amos dels 32 edificis que tenen altres deficiències perquè hi actuïn el més aviat possible.

L’estudi identifica també 245 locals comercials en ús, el que suposa el 54% del total en actiu i, en canvi, 535 habitatges buits d’un total de 1.948 immobles analitzats (2,’4% del total).

Per fer front a aquesta situació, l’Ajuntament ha anunciat que posarà en marxa mecanismes fiscals per fomentar la seva millora. Per això, a banda de les bonificacions actuals, té previst oferir línies d’ajuda i microcrèdits a interès zero per a la rehabilitació d’immobles. També un recàrrec del 50% de l’IBI als pisos buits amb la creació d’un registre d’immobles desocupats.

Paral·lelament, es reforçarà l’Oficina Local d’Habitatge i l’Àrea d’Urbanisme amb dos nous tècnics, un administratiu i un lletrat per poder donar resposta a les necessitats detectades així com impulsar l’activació de locals, la millora d’espais públics i establir les bases de la nou ens público-privat que s’encarregarà de fomentar, potenciar i mobilitzar la rehabilitació d’habitatges.

L’estudi és una de les accions que formen part del PIAM del Nucli Antic.