L’Obra Social la Caixa fa una aportació de 5.000 € per a l’equipació del Centre Obert de Roses

Anualment, l’Obra Social “la Caixa” ofereix suport econòmic a serveis municipals de Roses, per tal de millorar i potenciar els serveis que l’Àrea d’Acció Social dóna a la població més
vulnerable.

L’aportació corresponent a aquest 2021 ascendeix a un total de 5.000 €, que seran emprats en l’equipament del Centre Obert de Roses, un espai de trobada d’infants d’entre 6 i 12 anys amb risc d’exclusió social, destinat a potenciar el seu desenvolupament personal, la integració social i l’adquisició de coneixements.

Els objectius del centre són proporcionar atenció als menors des d’una vessant socioeducativa, treballant l’adquisició d’aprenentatges bàsics i fomentant alhora l’aprenentatge d’hàbits, valors i tot allò que sigui necessari per al seu desenvolupament i integració.

L’aportació econòmica signada avui, permetrà l’adequació i la compra de mobiliari per les aules destinades al centre.

La regidora d’Acció Social de Roses, Esther Bonaterra destaca que "aquest projecte pretén compensar les deficiències socioeducatives dels infants i adolescents en risc d’exclusió, mitjançant el treball individualitzat, grupal, en família i amb la comunitat per a potenciar el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo.