L’Arxiu Municipal de Roses posa en línia els seus fons documentals

L’Arxiu Municipal de Roses (AMR) s’adhereix a la plataforma Arxius en Línia de la Generalitat de Catalunya

L’Arxiu de Roses avança un pas més en la divulgació del seu fons a través d’aquest portal del Departament de Cultura de la Generalitat, que permet la visualització de les imatges dels documents amb les seves corresponents descripcions. Continua així, ara amb les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies, amb la missió de fomentar la recerca i el dret de la ciutadania a l’accés dels documents, un dels objectius principals de l’arxiu juntament amb la preservació, l’organització i la investigació dels seus fons documentals.

En aquests moments, l’AMR ja té a disposició del públic mitjançant aquesta eina les actes dels plens municipals de l’Ajuntament des de l’any 1854 fins al 1982, així com les corresponents a la Comissió de Govern entre 1925 i 1981. D’altra banda, s’han publicat també els padrons municipals de la població entre 1910 i 1945. La documentació en línia s’anirà ampliant progressivament afegint més descripcions i imatges de documents.