L’Ajuntament tala els pins de l’escola Montjuïc i del seu entorn per seguretat

La decisió s’ha pres després que hagin caigut nombrosos arbres en els darrers mesos i s’ha basat en la conclusió d’un estudi encarregat per l’AMPA del centre a la Cooperativa de Serveis Forestals

L’Ajuntament de Girona ha començat la tala dels pins que hi ha al pati de l’escola Montjuïc i al seu entorn. La decisió s’ha pres per motius de seguretat, després que hagin caigut nombrosos arbres de la zona en els darrers mesos, i s’ha basat en la conclusió d’un estudi encarregat per l’AMPA del centre a la Cooperativa de Serveis Forestals. Segons aquest estudi, els pins de l’escola i els del seu voltant no presenten una estabilitat mecànica òptima, i no existeixen mesures per corregir aquest fet. Per la qual cosa, l’estudi conclou que l’única solució possible és la tala dels pins per evitar risc de caigudes.

Tenint en compte que es tracta d’un entorn altament freqüentat per infants i per les seves famílies, els serveis tècnics de l’Ajuntament han considerat que el risc no és acceptable, i han contractat la tala d’un total de 59 pins ubicats tant a l’interior de l’escola com al seu voltant. Els treballs s’han adjudicat a l’empresa Talher, S.A per un import de 22.979,96 euros (IVA inclòs).

Aquesta és una intervenció molt necessària a l’espai, una actuació que hem anat comentant conjuntament amb la comunitat de l’escola, i que tirarem endavant durant els dies sense activitat docent de Setmana Santa. Hi havia un risc amb els arbres que ha motivat l’actuació, i el nostre compromís ara és el de treballar la plantació de nova vegetació amb el propi alumnat de l’escola i els tècnics municipals. D’aquesta manera, més enllà del vessant estrictament de la gestió de la vegetació, hi haurà un vessant educatiu molt positiu per a la conscienciació ambiental dels nens i nenes”, ha explicat el regidor de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Girona, Martí Terés.

Per la seva banda, el regidor d’Educació, Àdam Bertran, ha explicat que “conjuntament amb l’Àrea de Sostenibilitat hem de garantir entorns educatius segurs que es gestionin de la forma més sostenible possible, harmònicament amb l’entorn natural i urbà més proper”. Bertran també ha posat l’accent en el fet que “cal la implementació de mesures de millores dels centres com a foment de la qualitat educativa”.

A l’escola Montjuïc i al seu entorn proper hi ha nombrosos pins que van ser plantats a mitjans del segle XX per recuperar la vegetació forestal de la muntanya. Si bé fins l’any 2019 la caiguda de branques grans o d’arbres havia estat ocasional en aquesta zona, en els darrers dos anys aquest risc s’ha incrementat exponencialment. En concret, des del desembre del 2019 fins a l’agost del 2020 van caure tres arbres a l’interior de l’escola i tres més en zones pròximes.

L’increment del risc es deu diversos factors. Per una banda, aquest any els pins han crescut en alçada, agafant formes irregulars i força inclinació com a conseqüència de la dificultat amb què es troben per captar llum solar. Per altra banda, l’envelliment i l’estat d’assentament dels pins en el sòl comporta que els arbres tinguin poca estabilitat i puguin trencar-se, un perill que incrementa en episodis de pluges i ventades.

Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament de Girona s’ha compromès a recuperar la vegetació arbòria de l’espai amb vegetació autòctona. Paral·lelament, es treballarà perquè els nens i les nenes de l’escola Montjuïc estudiïn el bosc mediterrani i coneguin la seva riquesa d’espècies, així com per fomentar la biodiversitat local. També s’engegarà un projecte conjuntament amb el centre educatiu per tal que l’alumnat s’impliqui en la recuperació d’aquest espai.