L’Ajuntament de Banyoles aprova un nou pla de voreres

El consistori ha executat també una nova fase del pla per fer accessibles els passos de vianants

L’Ajuntament de Banyoles ha aprovat un nou pla de voreres amb l’objectiu de reparar i fer el  manteniment en aquelles voreres de Banyoles que es troben en més mal estat. El nou pla, amb  una inversió prevista de 142.064,53 euros, preveu actuar en tretze trams de carrers situats en  zones d’habitatges amb una elevada afluència de vianants i en els que les voreres presenten  mal estat i degradació per envelliment, pel pas continu de vianants i per les entrades als guals  o, en altres casos, perquè no estan acabades.  

Concretament s’actuarà en trams dels carrers Estartús, Sant Jordi, Avi Serra, Mestre Mateu,  Camós, Nostra Senyor del Collel, Puig d’en Colomer, Telers, Sardana, Pere Alsius i Bertran  Samasó, a més del Passeig Darder i el Passeig Lluís Marià Vidal. Una vegada adjudicat el nou  pla, es preveu que les obres s’iniciï durant el mes de desembre.  

Paral·lelament, s’han executat una nova fase del pla d’accessibilitat per a la supressió de  barreres arquitectòniques. Les obres, que han tingut un pressupost de 48.367,21 euros, s’han  centrat en la formació de passos accessibles als carrers del Mas Verdaguer, Pla de la Coromina,  Progrés i Remei; a la carretera de Camós, a la Ronda Canaleta, al Passeig Mossèn Constans i  a l’Avinguda de la Farga.  

Millora d’asfaltatges 

En les darreres setmanes s’han portat a terme millores d’asfaltatges a diversos carrers de la  ciutat que estaven en mal estat. Els treballs han permès refer el paviment del carrer Joaquim  Hostench, en el tram entre la plaça de Sant Pere i l’avinguda Països Catalans; el carrer Remei,  entre la plaça dels pisos de ‘la Caixa’ i Can Sisó de Guèmol i el carrer Cervantes, entre la plaça Catalunya i la Ronda Fortià. Les millores, que han suposat una inversió d’uns 48.000 euros,  inclouen la reposició del ferm i el repintat de la senyalització horitzontal. 

Durant el mes de setembre es van realitzar també treballs de millora del ferm als carrers  Canemeres, Teixidors i Telers. Des d’inicis d’any l’Ajuntament ha invertit més de 100.000 euros  en millora d’asfaltatges.