La Policia Local de Blanes fa una Campanya Informativa per eradicar el mal ús dels patinets elèctrics

  Demà divendres 3 de setembre entren en vigor canvis en la normativa dels VMP –vehicles de mobilitat personal-, que també han de complir les Normes de Trànsit, igual que les bicicletes

  temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

  La Policia Local de Blanes ha endegat una Campanya Informativa adreçada a la ciutadania de la població amb l’objectiu de poder eradicar el mal ús dels patinets elèctrics i vehicles similars. La iniciativa s’està fent prèviament a l’entrada en vigor de diverses modificacions que s’han introduït en l’Ordenança de Circulació per regular l’ús dels VMP, és a dir, els Vehicles de Mobilitat Personal, i que entraran en vigor demà divendres, 3 de setembre.

  Aquests canvis han estat motivats per adaptar l’actual normativa a la realitat, és a dir: la proliferació de patinets elèctrics i altres tipus de vehicles de mobilitat personal que s’ha fet especialment notòria durant aquests dos darrers anys. Aquest fet, afegit a l’aprovació de la modificació del Reglament General de Circulació a l’estat espanyol que es va fer a finals de l’any passat, ha provocat la introducció de canvis específics en l’Ordenança Municipal de Blanes.

  Des de la Policia Local de Blanes també s’ha volgut aprofitar aquestes modificacions per introduir-les també en relació a un altre vehicle de mobilitat personal més veterà: les bicicletes. L’objectiu és evitar les molèsties i perills que poden ocasionar aquest tipus de vehicles, no tan sols en els seus propis conductors, sinó també als vianants que comparteixen la via pública, juntament amb els vehicles a motor.

  11 infraccions greus comeses per conductors de VMP durant el 2021

  Abans que entrin en vigor les modificacions introduïdes a l’Ordenança Municipal de Circulació, la Policia Local de Blanes ja ha hagut d’estar especialment amatent als incidents que han provocat alguns conductors de bicicletes i vehicles de mobilitat personal. I és que la Llei de la Direcció General de Trànsit ja contempla altres tipus d’infraccions greus relacionades amb la conducció d’aquest tipus de vehicles.

  Només durant aquest 2021 –des de l’1 de gener fins al 24 d’agost-, la Policia Local ha hagut d’imposar 11 sancions per infraccions greus comeses per conductors i conductores de vehicles de mobilitat personal –majoritàriament, patinets elèctrics- per haver incomplert la llei general vigent. En aquest cas, es tracta de conduir sota els efectes de l’alcohol i/o estupefaents.

  Principals modificacions que entren en vigor aquest setembre

  Durant la campanya informativa que ha iniciat la Policia Local es dóna a conèixer als conductors i conductores de bicicletes i vehicles de mobilitat personal les principals modificacions que s’han introduït a l’Ordenança Municipal de Circulació, que seran vigents durant aquest mes de setembre. D’entrada, la definició de VMP és qualsevol vehicle d’una o més rodes dotat amb una única placa i propulsat exclusivament per motor elèctric que pugui proporcionar-li una velocitat màxima per disseny d’entre 6 i 25 km/h. S’exclouen d’aquesta definició els que utilitzen les persones amb mobilitat reduïda.

  Genèricament, un dels canvis que afecta als VMP és que els conductors menors de 16 anys han d’utilitzar un casc de protecció homologat, i no podran circular per les voreres, travesseres, vies interurbanes i túnels urbans. En el cas de les bicicletes, l’ús del casc és obligatori per a totes les edats. Quan circulin per la calçada, ho han de fer preferiblement pel carril de la dreta, podent ocupar la part central d’aquest, i quan hi hagi carrils reservats a d’altres vehicles hauran de circular pel carril contigu al reservat.