La Diputació de Girona dona ajuts per la gestió i el control de les granges al sector lleter

La Diputació de Girona ha obert una nova línia de subvencions per ajudar el sector lleter de la demarcació. Ho fa per mitjà de Semega (Serveis de Millora i Expansió Ramadera i Genètica Aplicada), que és una entitat de la mateixa corporació. En concret, aquests ajuts s’adrecen a les explotacions ramaderes de producció lletera de les comarques gironines per incentivar que adquireixin programes informàtics que els ajudin a gestionar i controlar paràmetres genètics i reproductius de les granges, com ara les inseminacions, els parts, els tractaments farmacològics i el registre de malalties, etc. En total, la Diputació hi destinarà 25.000 euros.

La situació del sector lleter és preocupant en general, també a les comarques gironines. Els motius principals són dos: d’una banda, el preu cada vegada més baix que es paga als grangers per la llet i, de l’altra, la gran inversió econòmica que suposa la necessitat creixent de tecnificació de les explotacions.

Actualment, nombroses granges lleteres de la demarcació –la majoria amb més d’un centenar de vaques– ja utilitzen programes informàtics per controlar les explotacions des d’una perspectiva genètica i reproductiva. Ara bé, en la majoria de casos fan servir un sistema obsolet. Així doncs, amb aquests ajuts, la Diputació, per mitjà de Semega, té com a objectiu incentivar que les granges que ja disposin de programes informàtics els actualitzin i, alhora, promoure que les que encara no n’utilitzin facin aquest pas endavant. Actualment, 110 explotacions de la demarcació formen part de l’Associació Frisona Girona.

Per a més informació: https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2021/96/20219604250.pdf