La Ciutat Esportiva Blanes i els camps de futbol tanquen a les 9

S’ha informat a les entitats esportives que cal acabar els entrenaments a ¾ de 9 de la nit per facilitar el compliment d’aquesta mesura

La publicació al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) d’aquest passat diumenge del Reial Decret que declara l’Estat d’Alarma per a contenir la propagació de la COVID-19 ha donat cobertura a l’aprovació de noves directrius de la Generalitat que tenen el mateix objectiu. Això ha provocat que s’hagin d’adaptar diverses activitats a Blanes.

Es tracta que es compleixin principalment tres directrius. La primera és el Confinament Nocturn, que prohibeix desplaçaments i circulació per la via pública que no estiguin justificats, entre les 10 de la nit i les 6 del matí. Una altra mesura té a veure amb la mobilitat, recomanant limitar els desplaçaments fora del domicili i la circulació per la via pública.

La tercera directriu d’obligat compliment, derivada de les dues primeres, és que des del passat diumenge l’horari màxim d’obertura dels espais públics és a les 9 de la nit, incloses les activitats esportives autoritzades. Només hi ha una excepció que té a veure amb les activitats culturals, que poden allargar-se fins a les 10 de la nit per facilitar al públic que puguin tornar a casa seva respectant el confinament nocturn.

Nou Horari de Tancament de la Ciutat Esportiva Blanes

Davant aquesta situació, l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Blanes ha enviat una nota informativa a totes les entitats esportives municipals on se les informa de diverses mesures per donar compliment a totes tres directrius. L’objectiu és adaptar els horaris de les instal·lacions esportives i, conseqüentment, els entrenaments que s’hi estant fent en l’actualitat.

D’aquesta manera, des del passat dilluns l’horari de tancament de les instal·lacions esportives municipals –Ciutat Esportiva i camps de futbol municipals- és a a les 9 de la nit. Conseqüentment, els entrenaments cal que s’acabin a ¾ de 9 de la nit, de dilluns a divendres, per poder complir que les portes es tanquin a les 9 de la nit. Pel que fa als dissabtes als matins, els horaris continuaran sent els habituals.

Al comunicat emès per l’Àrea d’Esports també s’especificava que cada entitat havia de re-organitzar-se els seus propis entrenaments dins les franges horàries assignades per la temporada 2020-2021. Aquesta re-estructuració ha de tenir sempre in mente que l’horari màxim pels entrenaments serà sempre fins a ¾ de 9 de la nit inexcusablement.

Tanmateix, també s’ha informat a totes les entitats esportives que a partir d’ara hi ha tota una sèrie d’activitats esportives que no es poden realitzar: partits amistosos amb equips contraris, partits amistosos entre equips del mateix club, així com partits amistosos entre clubs de la mateixa totalitat. Tots tres supòsits no es poden realitzar des d’ara, així com tampoc no es poden modificar ni demanar nous entrenaments.

Des de l’Àrea d’Esports s’ha demanat a les entitats comprensió i coresponsabilitat perquè, entre tots i totes, sigui possible fer un front comú en la lluita per ajudar en poder frenar l’elevat increment de contagis del coronavirus que s’està experimentant aquests darrers dies. Per últim, també se’ls ha indicat que, en cas que hi hagi alguna modificació respecte aquestes mesures, se’ls ho comunicarà amb caràcter immediat.