L’Ajuntament d’Olot crea una línia d’ajudes a la conciliació laboral i familiar

L’Àrea d’Educació ha impulsat la convocatòria per poder cobrir les despeses de l’ampliació d’horari organitzat als centres educatius del 7 al 22 de juny

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot ha aprovat el passat dijous 5 d’agost  les bases de les noves subvencions per entitats, associacions o AMiPA de la ciutat.  Aquesta nova línia d’ajuts està pensada per poder acompanyar els centres i les  associacions de pares i mares de les escoles finançant l’organització d’activitats  educatives dirigides a estudiants del segon cicle infantil i de primària durant els dies que  els centres fan jornada continuada.  

Enguany, els centres educatius de la ciutat han mantingut jornada continuada del 7 al  22 de juny. Per part de les AMiPA de les sis escoles de primària públiques d’Olot, es  van organitzar internament per mantenint l’horari habitual del curs escolar fins a la tarda,  facilitant així la conciliació dels estudiants i les seves famílies.  

D’aquesta manera, l’objectiu d’aquests ajuts és acompanyar a les AMiPA de la ciutat,  promoure l’equitat en l’accés a l’educació, afavorir l’èxit acadèmic, garantir la cohesió  social i les activitats educatives de qualitat i, sobretot, contribuir a la millora de la  conciliació laboral i familiar. Amb aquest pas, Olot es converteix en el primer ajuntament  de les comarques gironines que tira endavant una proposta d’aquestes característiques.  

La nova línia de subvencions havia d’arrencar el curs passat, però l’afectació de la crisi  de la COVID-19 va aturar les classes a les aules i va limitar-ne la programació d’activitats  i, per això, es va posposar fins aquest any.  

Ara, però, les associacions de pares i mares que ho desitgin poden acollir-se a aquestes  noves subvencions per primer cop. Per poder rebre l’ajuda caldrà haver formalitzat una  sol·licitud aportant identificació, memòria d’obra o activitat, pressupost i altra  documentació acreditativa; a part de les dades oficials de l’associació.  

Es disposarà de 20 dies hàbils per poder sol·licitar l’ajuda – que pot arribar a cobrir la  totalitat de l’activitat – i que és compatible amb qualsevol altra subvenció. L’Ajuntament  d’Olot ha previst una partida de 16.000 euros per poder cobrir les possibles peticions.  

Per poder disposar de més informació poden contactar amb l’Àrea d’Educació i Joventut  de l’Ajuntament d’Olot 972 27 00 49 així com l’Oficina d’Atenció al Ciutadà al 972 27 91  01.  

Aquestes noves aportacions, fixades a través de convenis de col·laboració, se sumen  als projectes i col·laboracions que l’Ajuntament d’Olot manté amb les AMiPA de la ciutat  per al desenvolupament d’activitats i projectes educatius que afavoreixin, entre d’altres,  la col·laboració entre centres, la relació família-escola, la innovació educativa o  l’ensenyament de qualitat.