El Pressupost Participatiu 2022 de Castelló d’Empúries inicia la fase de valoració tècnica

El dilluns 31 de maig es va iniciar la fase de valoració i validació tècnica de les 492 propostes que es van rebre per part dels ciutadans i ciutadanes del municipi del Pressupost Participatiu 2022

Durant aquest mes de juny se celebraran les reunions de la Comissió Tècnica per a dur a terme aquesta tasca de validació de les propostes que compleixin els requisits establerts i no superin la partida fixada de 200.000 €. Un cop finalitzades aquestes reunions, es publicarà un document amb les propostes vàlides i desestimades, especificant en el cas d’aquestes últimes el motiu. Les propostes considerades com a vàlides seran les que passaran a la tercera fase, que és el Fòrum Ciutadà de Priorització.

En aquest sentit, recordem que els requisits establerts per ser admesa la proposta són:

– Respectar el marc normatiu i legal existent.

– Ser de competència municipal

– No contradir plans aprovats per l’Ajuntament

– Ser realitzables tècnicament

– No sobrepassar els 200.000 €

– Ser considerades una inversió

La següent fase a realitzar, serà la convocatòria del Fòrum Ciutadà de Priorització, on la ciutadania del municipi serà cridada a prendre-hi part. Els assistents a partir d’una sessió participativa, hauran de seleccionar un nombre determinat de propostes que seran les que finalment se sotmetran a votació popular (última fase del procés).

Es preveu realitzar el Fòrum durant les primeres setmanes del mes de setembre. Més endavant s’informarà la ciutadania del dia, hora i lloc que se celebrarà aquest pels mitjans habituals de l’Ajuntament.