El museu etnogràfic de Ripoll reactiva la cambra d’anòxia

El Museu de Ripoll, com a membre de la Xarxa de Museus de les Comarques de Girona, ha iniciat amb la  desinsecció de peces dels museus que en formen part

Des d’aquest mes de juny, el Museu Etnogràfic de Ripoll torna a tenir en funcionament la cambra d’anòxia.  El procés de desinsecció que s’hi aplica consisteix a mantenir els objectes de matèria orgànica vint-i-un dies  a un nivell igual o inferior al 0,1% d’oxigen.

Així, el corc, les larves i els ous que infecten els objectes moren  i es garanteix la seva conservació. Aquest nivell d’oxigen s’aconsegueix gràcies a la introducció de nitrogen,  amb la consegüent extracció d’oxigen a la cambra. El tractament per nitrogen és totalment inòcul i efectiu,  tant pel teixit, paper, cuir, fusta, i fusta policromada. 

El Museu de Ripoll, com a membre de la Xarxa de Museus de les Comarques de Girona, ha iniciat amb la  desinsecció de peces dels museus que en formen part. 

El servei d’anòxia s’ofereix a institucions públiques i a privats.