L’Ajuntament aprova el projecte de reparcel·lació de l’espai on s’ubicarà la nova Clínica Girona

L'acord s'ha pres en la sessió extraordinària de la Junta de Govern Local que s'ha fet aquest matí

L’Ajuntament de Girona ha aprovat inicialment el projecte de reparcel·lació de l’espai on s’ha d’ubicar el nou edifici de la Clínica Girona. En concret, es tracta de l’aprovació del projecte de reparcel·lació del PAU 116 c/ Barcelona – Avellaneda – Clínica, delimitat per la modificació puntual del PGOU núm. 59, per a la supressió del PMU13 Ctra. Barcelona i delimitació dels Polígons d’Actuació PAU 116 (c/ Barcelona – Avellaneda – Clínica) i PAU 117 (c/ Barcelona – sector Nord).

El tinent d’alcaldia i regidor d’Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública de l’Ajuntament de Girona, Joan Alcalà, ha explicat que “aquest és un pas administratiu i urbanístic important per a la futura reurbanització de l’entrada sud de la ciutat”. L’acord s’ha pres en el marc de la sessió extraordinària de la Junta de Govern Local que s’ha celebrat aquest matí.