Roses inicia una campanya arqueològica a la villa medieval

Els treballs, encarregats per l’Ajuntament a la Càtedra Roses d’Arqueologia i Patrimoni Arqueològic, es desenvoluparan durant els mesos de maig i juny

L’objectiu de l’actuació és la de recuperar patrimonialment una part important de l’illa de cases situada a la zona central del carrer Major de la vila medieval, entre aquest i el conegut com a carrer Nou. Aquests treballs, que s’uneixen als ja realitzats en anys anteriors als extrems nord i sud del carrer, permetran recuperar una part important de la trama urbana de la vila, situada entre el monestir de Santa Maria -al nord- i la platja -al sud-.  

En aquest espai es pot resseguir l’estructuració de les edificacions medievals, formades generalment per tot un seguit de cases allargassades, que ocupaven tota la longitud existent entre ambdós carrers, amb façanes relativament estretes (entre 5 i 7m).

L’actuació té un important valor patrimonial ja que permetrà recuperar una part de la traça urbana, integrant immediatament els resultats en el circuit de visites de la Ciutadella. A més els treballs tenen una gran rellevància des del punt de vista de la recerca, permetent un salt qualitatiu important en el coneixement de l’estructura i evolució de la vila medieval.