Rebuig contra la nova autopista a la Costa Brava

Diverses entitats lluiten contra el nou vial de la C-31 sobre el riu Ter

 

Diversos grups i entitats s’han agrupat per tal de dir no, al projecte de la creació d’un nou vial sobre el riu Ter. Unió de Pagesos, Gent del Ter, l’Associació de Naturalistes de Girona, SOS Costa Brava i Iaeden Salvem l’Empordà, han creat una campanya de sensibilització per evitar aquesta construcció inadequada i sense fonaments reals.

 

El projecte que es vol dur a terme de la C-31 consta de diverses fases i característiques.    La carretera tindria una longitud d’uns 2 quilòmetres i una amplada d’uns 35 metres; la qual, enllaçaria la carretera GI-643 a Gualba amb la carretera C-31 a Ullà. Això faria que s’hagués de construir un pont sobre el riu Ter amb una alçada de 7 metres respecta la cota natural del terreny. La construcció del pont tindria un cost aproximat d’uns 28,5 milions d’euros.

Un dels problemes és que aquest pont tindria una amplada d’uns 21 metres, secció 1+1 amb una mitjana separadora; això vol dir que els vehicles agrícoles no hi tindrien accés permès o que no es podria avançar a aquest tipus de vehicle. Amb aquesta simple prohibició o problemàtica, només es reduiria un 11% del trànsit que entra a Torroella. 

 

En principi aquestes obres es volien dur a terme per descongestionar Torroella i per solucionar els problemes actuals de mobilitat. Encara que, segons el pla territorial parcial de les Comarques Gironines i un estudi de mobilitat realitzat per l’INE, això no solucionaria el problema de la congestió ni de la mobilitat.

 

L’execució d’aquest projecte només durà que problemes i no solucionarà el problema principal que hem exposat. A part d’aquest inconvenient, també crearia molts problemes mediambientals ja que es destruirien uns terrenys amb un gran valor agrícola, crearia un impacte molt sever sobre l’espai natural protegit de XN2000, tindria una greu afectació en el paisatge i estaria totalment en contra de l’emergència climàtica.