L’impacte econòmic de la covid-19 serà major a les comarques de Girona i el Camp de Tarragona

L'entitat apunta que l'eix metropolità serà la demarcació que millor aguantarà el cop

Les comarques de Girona i les del Camp de Tarragona seran les més afectades en l’àmbit econòmic per la crisi de la covid-19, segons el BBVA. Durant la presentació de l”Anuari Econòmic Comarcal 2020 de BBVA’, el director de l’estudi, Josep Oliver, ha assegurat que les últimes dades d’afiliació a la Seguretat Social posen de manifest els efectes que tindrà la pandèmia sobre aquestes dues demarcacions.

Al tancament del tercer trimestre, l’afiliació a les comarques gironines va caure prop d’un 4% interanual, mentre que el descens a Tarragona es va acostar al 5%. Per altra banda, l’entitat destaca que l’eix metropolità serà el territori que millor aguantarà el cop, després de registrar un descens inferior a la mitjana de Catalunya (-2,5%).

Segons Oliver, aquesta situació s’explica per la forta dependència del turisme i la caiguda de la producció industrial. “El nombre de pernoctacions s’ha reduït molt més respecte a altres punts com les Terres de l’Ebre o les comarques de muntanya”, on el nombre absolut de turistes en el còmput global de l’any és inferior, ha comentat Oliver. Per altra banda, el també catedràtic emèrit d’Economia Aplicada de la UAB ha recordat que l’Índex de Producció Industrial (IPI) ha caigut un 14% durant el primer semestre.

Malgrat la forta caiguda de l’economia al conjunt del territori, Oliver ha apuntat que el binomi “indústria i serveis vinculats al sector secundari” serà capaç de reactivar l’activitat de forma més ràpida, mentre que el binomi “comerç i turisme” trigarà força més temps.

El Segrià, Pla d’Urgell i Baix Llobregat, les comarques que més creixen

En l’estudi presentat aquest dimecres, el BBVA ha desgranat el creixement econòmic que van experimentar les diferents comarques catalanes durant el 2019 i quins van ser els sectors que més van influir-hi. Segons l’informe, el Segrià, el Pla d’Urgell i el Baix Llobregat van ser les comarques on més es va incrementar el Valor Afegit Brut (VAB) respecte a l’exercici anterior. En el cas del Segrià, el VAB va créixer un 3,4%, impulsat pel sector serveis (+3,7%) i un fort creixement de l’activitat en el sector primari (+3,2%).

Al Pla d’Urgell i al Baix Llobregat, l’increment del VAB durant el 2019 va ser del 3% interanual en ambdós casos. Pel que fa al Pla d’Urgell, el creixement ve donat pel sector serveis (4,6%) i una major aposta per la indústria (+2,8%), mentre que al Baix Llobregat destaca el comportament dels serveis (+3,7%) i la construcció (+2,3%).

Per contra, les comarques que menys van créixer a Catalunya durant l’últim exercici van ser les Garrigues (-3,9%), l’Alta Ribagorça (-2,3%) i el Pallars Jussà (-0,9%). Pel que fa al conjunt de Catalunya, el VAB va experimentar un creixement del 2,1%, impulsat pel sector de la construcció (+2,3%) i els serveis (+2,7%). La indústria i el sector primari, en canvi, van registrar caigudes del 0,3% i del 3,1%, respectivament.

Preocupació per la terciarització de l’economia

Segons el BBVA, el 2019 “ha contemplat una accentuació de la terciarització de l’economia i un creixement relativament més intens dels serveis col·lectius”. Tal com posa de manifest l’estudi, el conjunt del sector terciari ha incrementat el seu pes en el mercat de treball notablement: l’any 2008, els serveis representaven vora el 70% del mercat de treball, mentre que aquest 2019 el percentatge ha crescut fins al 78,4%.

Pel que fa al binomi empreses-indústria –un sector que va impulsar l’avenç del VAB entre 2015 i 2017- el seu VAB continua afeblint-se. No obstant això, encara contribueix de forma positiva al creixement de l’economia catalana (el VAB del sector el 2019 va créixer un 2,7%). El sector més tocat ha estat el de les manufactures, que el 2017 va registrar un creixement del 7,2% i el 2019 va experimentar una caiguda del 0,9%.

Barcelona, Tarragona i les comarques centrals impulsen la recuperació

Durant els últims anys, l’àrea metropolitana de Barcelona, el Camp de Tarragona i les comarques centrals han estat els principals artífexs de la recuperació econòmica. Segons les dades presentades aquest dimecres pel BBVA, l’avenç del VAB a l’àrea metropolitana de Barcelona entre 2013 i 2019 va ser del 18,4%, més d’un punt per sobre la mitjana catalana (17,3%).

En segona posició, i ja per sota la mitjana catalana, apareix Tarragona, amb un creixement del VAB del 16%, mentre que a les comarques centrals la variació va ser del 14,1%. A prop també se situen les comarques de Girona, amb un creixement del 13,9%, seguit del Pla de Lleida (10,9%), Terres de l’Ebre (9,1%) i les comarques de muntanya (8,6%).