L’Ajuntament de Girona aprova un permís menstrual per a les treballadores de 8 hores al mes

La finalitat d’aquesta mesura pionera, avalada pel Ple, és que les dones, homes trans i persones no binàries puguin conciliar el dret a la salut i el seu benestar amb el del treball

L’Ajuntament de Girona ha aprovat avui per Ple municipal un permís menstrual per a les treballadores del consistori de 8 hores al mes. Es tracta d’una acció pionera a Catalunya i a la resta de l’Estat, que ha estat impulsada a través de la Mesa General de Negociació amb els sindicats. El punt ha estat aprovat amb els vots a favor de l’equip de govern (JxCat i Esquerra), Guanyem, PSC i un membre de Cs, i l’abstenció de l’altre membre de Cs.

“Avui presentem un acord que serà important per a totes les treballadores de l’Ajuntament. Les administracions tenim el deure de ser capdavanteres en tot allò que siguem capaces, i ho hem de fer d’una manera justa. En drets laborals de les dones, podem estar orgullosos que som capdavanters en una mesura que obre un camí fins ara no iniciat. Girona som coneguts per moltes coses i crec que avui en sumem una de nova sent pioners en l’aprovació d’aquest permís menstrual. Estem eliminant el tabú al voltant de la menstruació i del dolor que algunes dones pateixen – patim durant la regla”, ha afirmat la tinenta d’alcaldia i regidora d’Hisenda i Règim Interior de l’Ajuntament de Girona, M. Àngels Planas.

A partir d’ara, les dones, homes trans i persones no binàries que treballin a l’Ajuntament de Girona podran agafar-se un permís menstrual per indisposició a causa del període menstrual. La finalitat d’aquesta mesura és que les treballadores puguin conciliar el dret a la salut i el seu benestar amb el del treball. En total disposaran de 8 hores al mes, o la part proporcional corresponent a la jornada reduïda. Aquestes hores disponibles es podran agafar en fraccions mínimes d’una hora i s’hauran de recuperar dins un període màxim de tres mesos.

Per demanar el permís, el col·lectiu haurà de comunicar-ho prèviament a la persona responsable del seu servei. Aquesta flexibilitat només podrà ser denegada en cas de causa degudament justificada.

Totes aquestes condicions han quedat recollides en l’article 11 que regula la flexibilitat horària de l’Acord/Conveni de Condicions de treball del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Girona. El Ple ha donat llum verda a la modificació d’aquest article, després que s’aprovés per unanimitat a la Mesa General de Negociació del dia 30 d’abril de 2021, a proposta de la secció sindical Intersindical-CSC.

Taula pel Dret a l’Habitatge

D’altra banda, avui per Ple s’ha aprovat inicialment el reglament de la Taula pel Dret a l’Habitatge per unanimitat. Aquesta, creada el 2012, té per finalitat ser un òrgan de participació i un espai de reflexió i de debat que permeti unificar objectius i línies d’actuació entre administracions, institucions, entitats públiques i privades, professionals i agents socials de Girona pel que fa a les polítiques d’habitatge a la ciutat, amb l’objectiu de garantir el dret a l’habitatge digne al conjunt de la ciutadania.

La primera convocatòria per treballar el reglament es va fer el passat 26 de novembre i en tres reunions s’ha pogut tenir enllestit el document. Aquest és el fruit de la feina realitzada per les entitats i partits polítics que la configuren i s’ha arribat a la seva finalització de forma consensuada després de diferents debats i escoltant tots els posicionaments. Cal dir que aquest reglament també va ser aprovat per unanimitat en la Taula pel Dret a l’Habitatge.

“Aquest reglament és un pas més perquè la taula tingui un paper important en les polítiques d’habitatge a Girona i seguirem treballant totes les entitats i agents socials i polítics perquè així sigui. Tenim molta feina, però és important dotar d’aquest reglament la Taula de l’Habitatge, en aspectes tan important com per exemple la incorporació de nous membres”, ha assegurat la regidora d’Habitatge de l’Ajuntament de Girona, Annabel Moya, durant el Ple.

Formen part de la Taula la subàrea de Drets Socials i Cooperació i l’Oficina Municipal d’Habitatge de l’Ajuntament de Girona, representants de cada grup municipal, el Defensor de la Ciutadania, el Col·legi d’Advocats de Girona, el Sindicat de Llogaters de Girona, l’associació PAH Gironès, la Plataforma Més Barri Menys Pisos Turístics, Càritas, Creu Roja, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i la Fundació SERGI. Com a mínim, es reuniran en sessió ordinària una vegada cada dos mesos i està previst també crear grups específics de treball per tractar qüestions concretes.

Amb aquestes trobades es pretén impulsar i desenvolupar accions conjuntes en matèria del dret a l’habitatge digne, així com estudiar, conèixer i analitzar la realitat social de Girona en relació amb aquesta qüestió. La taula també vetllarà i participarà en la definició, la redacció i el seguiment del Pla Local de l’Habitatge, per a l’acompliment dels seus objectius. Cal destacar que s’ha dedicat una persona a dinamitzar la taula, perquè sigui dinàmica i un espai real de participació. “Reiterar que la Taula de l’Habitatge és un espai de participació i que construirem conjuntament les entitats socials i les polítiques de la ciutat”, ha afegit la regidora.