La Setmana Sense Soroll arriba a Girona

Coneixes la contaminació acústica i saps com et pot perjudicar?

Des del 2015, la ciutat de Girona treballa controlant la contaminació acústica del seu municipi a través de vuit dispositius col·locats en diversos punts de la població. Aquests aparells, anomenats sonòmetres, mesuren el soroll que es crea en aquells punts.

 

Segons normativa, no es poden passar els 65 decibels (db), ja que podria ser perjudicial pel benestar de les persones. L’ajuntament de Girona treballa aquesta problemàtica amb el “Programa de Vigilància Ambiental de la Contaminació Acústica”; un pla exclusiu per tal d’analitzar aquests vuit punts de la ciutat.

 

Aquests vuit punts, solen ser carrers, normalment transitats, per tal de mesurar amb més veracitat la situació real dels llocs amb més afluència del municipi. Alguns dels carrers són el carrer Figuerola, el Passeig d’Olot i la plaça de Sant Feliu.

 

Per aquest mateix motiu, l’ajuntament de Girona vol seguir apostant per una ciutat sana i neta a través de diversos plans contra la contaminació acústica. Actualment les dades de la contaminació acústica analitzades són bastant bones, però tot i això volen millorar les dades creant més plans de xoc contra aquesta problemàtica.

 

La Setmana Sense Soroll neix sota l’ala de la Generalitat de Catalunya i més concretament, sota el departament de Medi Ambient, amb el lema “Stop Soroll!”. Aquesta setmana s’ofereix la possibilitat d’entendre i conèixer què és la contaminació acústica i com fer-li front per tal de viure en una societat més lliure de sorolls externs, a través de 4 seminaris online totalment gratuïts i amb un ampli ventall de recursos digitals pels més menuts i joves de les cases; perquè tot comença amb el més petit de la casa.