La Diputació de Girona ofereix ajuts per finançar les despeses del sector cultural

Els ajuts extraordinaris aniran destinats a petites i mitjanes empreses i autònoms del sector cultural

Diners. Imatge pròpia.

La Diputació de Girona ha obert una nova línia d’ajuts per al sector cultural de les comarques gironines. Són subvencions extraordinàries per finançar despeses de funcionament i personal de petites i mitjans empreses i autònoms, arran de la situació sanitària derivada de la COVID-19. Inicialment, s’hi destinaran 150.000 euros. Les sol·licituds es poden presentar fins al 23 de juny.

Poden optar a aquests ajuts les empreses i els autònoms amb seu social a la demarcació de Girona que tinguin com a màxim dotze treballadors en nòmina, que facturin anualment un màxim de 500.000 euros i que es dediquin a algun d’aquests àmbits:

·         edició de llibres, periòdics i altres;

·         activitats cinematogràfiques, de vídeo i programes de televisió;

·         activitats d’enregistrament de so i edició musical;

·         activitats de creació, artístiques i d’espectacles, i

·         activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals.

En concret, se subvencionaran les despeses que hagin fet petites i mitjans empreses i autònoms entre el 13 de març i el 31 de desembre de 2020 per adaptar espais als requeriments sanitaris de la COVID-19; de personal i de formació; de difusió i de comunicació; de preparació i de desenvolupament de les activitats culturals (incloses les que s’hagin hagut d’anul·lar per la pandèmia), i també els imports de quotes, tributs i despeses dels espais de les activitats.

No podran optar a aquests ajuts les persones físiques o jurídiques que ja hagin rebut una subvenció de la Diputació de Girona durant el 2020.

Per a més informació podeu consultar l’enllaç