Onze joves inicien un contracte en pràctiques a l’Ajuntament de Girona

El SOC ha atorgat al consistori 121.000 euros en el marc de la subvenció destinada a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves

Els onze joves que han iniciat el contracte de pràctiques a l'Ajuntament de Girona

Onze joves van començar ahir un contracte en pràctiques de sis mesos de durada a l’Ajuntament de Girona. La contractació s’ha fet mitjançant una subvenció de 121.000 euros que el Servei d’Ocupació de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament de Girona en el marc del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, destinat a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries d’aquest programa.

Els joves contractats estan distribuïts en 7 àrees de gestió de l’Ajuntament, de la manera següent: tres joves a l’Àrea d’Alcaldia; un a l’Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació; un a l’Àrea de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme; dos a l’Àrea d’Hisenda i Règim Interior; un a l’Àrea d’Educació i Esports; dos a l’Àrea d’Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública, i un a l’Àrea de Cultura.

Aquests joves desenvoluparan diverses tasques a l’Ajuntament, sempre acompanyats d’una persona tutora durant els 6 mesos de contractació. De la totalitat dels 11 joves contractats, 9 tenen titulació universitària i 2 tenen un cicle formatiu de grau superior. Pel que fa a titulacions acadèmiques universitàries, 5 tenen estudis universitaris en l’àmbit de les ciències socials i jurídiques, 2 en arts i humanitats, i 2 en enginyeria i/o arquitectura. Pel que fa als joves amb formació professional, un és de la branca d’administració i gestió, i l’altre de la branca de Serveis Socioculturals i a la Comunitat. Per sexe, 7 són noies i 4 són nois.

Els elevats percentatges de persones joves que estan en situació d’atur i que es troben sense feina constitueixen una preocupació social àmpliament compartida per la societat catalana i pel Govern de la Generalitat, que l’ha assumit com una de les prioritats de l’acció de govern. En aquest context s’estableix en col·laboració amb les entitats locals i entitats sense ànim de lucre, un programa que permet que durant un període de sis mesos persones amb títol prestin els seus serveis a aquestes entitats, sota la modalitat contractual de pràctiques. Aquest contracte ha de possibilitar als joves l’adquisició d’aptituds i experiència professional, facilitant l’exercici pràctic dels coneixements adquirits tant en la formació reglada com a la formació laboral.

“La política social de generació de llocs de treball és una de les màximes prioritats de l’Ajuntament de Girona i en els últims anys s’ha apostat pel desenvolupament de programes que millorin l’ocupabilitat de les persones, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps”, ha remarcat la tinenta d’alcaldia i regidora de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme de l’Ajuntament de Girona, Glòria Plana Yanes.

Aquesta és la segona edició que es du a terme aquest programa. Durant l’edició de l’any 2016 un total de 46 joves beneficiaris van tenir un contracte de pràctiques a l’Ajuntament de Girona, dels quals actualment més del 75% estan treballant.

La Garantia Juvenil és una iniciativa de la Unió Europea per reduir l’atur juvenil, implementada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC). Els contractes de treball subscrits en el marc d’aquest programa estan efectuats d’acord amb les condicions establertes en l’Ordre TSF/213/2016, d’1 d’agost, cofinançats per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%.