Girona revisa les factures d’aigua per evitar encariments desmesurats arran del confinament

L'estat d'alarma ha provocat que a alguns clients se'ls hagi incrementat la tarifa perquè es van fer lectures estimades

Girona és el primer ajuntament que revisarà d’ofici les factures d’aigua per evitar encariments desmesurats del rebut arran del confinament. L’estat d’alarma per la covid-19 va provocar que a alguns clients se’ls cobrés per lectures estimades i que ara, un cop feta la real, hagin vist com el rebut se’ls ha apujat substancialment (perquè la diferència de consums s’ha cobrat tota de cop en una sola factura).

L’Ajuntament creu que els afectats seran “un percentatge reduït” del total d’abonats, perquè dels 66.620 que té Agissa, a poc més d’un terç (25.811) se’ls van fer lectures estimades. Però el consistori subratlla que amb l’objectiu de protegir el consumidor, s’analitzaran les factures per corregir els errors i retornar allò cobrat de més.

Girona subratlla que el servei d’aigua és “un bé públic i essencial” i que l’objectiu del consistori és protegir “el consumidor”. Per això, l’Ajuntament es convertirà en el primer que engegarà una revisió d’ofici per evitar que el confinament hagi provocat que s’hagin aplicat encariments injustificats dels rebuts de l’aigua.

En el cas de Girona, la revisió afectarà les lectures dels comptadors dels abonats a la companyia Aigües de Girona, Salt i Sarrià (Agissa). Unes lectures que s’han repercutit en les dues últimes factures i que, arran del confinament per la pandèmia, en alguns casos es van fer de manera estimada.

Això ha provocat que ara, un cop ja s’han fet les lectures reals, hi hagi clients que hagin vist com el rebut se’ls encaria substancialment. Perquè s’ha cobrat tot el consum d’aigua de cop, i això ha fet que en alguns casos s’hagi saltat de tram de la tarifa (cosa que arriba a multiplicar per dos el preu que es paga).

Actualment l’Ajuntament analitza quants abonats s’han pogut veure afectats per la situació. El consistori creu, però,, que serà un “percentatge reduït”. Entre d’altres, perquè només a un terç dels abonats d’Agissa (25.811 sobre 66.620) se’ls van fer lectures estimades durant el confinament. La resta van ser reals i, per tant, no queden afectades per la revisió.

Segons indica l’Ajuntament, la revisió d’ofici es focalitzarà sobretot, en aquelles factures on hi hagi hagut un salt de tram (i per tant, el rebut s’hagi incrementat substancialment). En els propers dies, concreta el consistori, des d’Agissa es posaran en contacte amb els afectats per corregir les factures i abonar-los allò que se’ls ha cobrat de més. I en paral·lel, obrir les vies de reclamació corresponents en els casos on hi hagi dubtes o desacords.

L’Ajuntament de Girona subratlla que aquesta “disfunció en la facturació” s’ha pogut detectar, en alguns casos, gràcies “als processos de control intern” que Agissa activa quan es detecten consums elevats en relació a aquells habituals. I que, moltes vegades, permeten detectar fuites o altres anomalies en el servei.

Control des del març

Segons explica el consistori, a partir del 13 de març, quan es va iniciar el confinament decretat per l’estat d’alarma, es va iniciar un protocol per aplicar lectures estimades del consum d’aigua a la ciutat de Girona, basant-se en els consums realitzats en el mateix període de l’any anterior. A més, es va fer una supervisió exhaustiva per evitar aplicar consums desmesurats o molt inferiors a les mitjanes anuals que tenen els abonats.

Un cop es valida una ruta ja llegida, surten un seguit d’incidències com poden ser consums superiors al 50% respecte als consums anteriors i consums superiors a 200 m3. En aquesta primera supervisió es detecten diverses incidències i, en cada una d’elles, es determina quin tipus és (fuita, error de lectura…) i en funció d’això s’aplica un criteri o un altre en la facturació (tarifa de fuita, correcció del número de la lectura…).

Després de validar aquestes lectures estimades, es va realitzar la supervisió dels rebuts ja calculats (encara no enviats als clients). En aquest cas, es van mirar totes aquelles pòlisses que tenien una desviació de consum superior al 50% i aquelles factures amb import superior a 150 € i que tenien una desviació de l’import superior al 50%.

També es va iniciar un enviament massiu de correus electrònics sol·licitant la lectura a l’abonat. Es va enviar un missatge a tots aquells abonats que se’ls va aplicar una lectura estimada, i dels que es disposava del correu electrònic de contacte. En total, es van rebre unes 600 respostes amb les lectures corresponents. Totes aquestes lectures rebudes es van aplicar de forma manual abonat per abonat i després es va calcular de nou el rebut per aplicar el consum llegit.

Tot i que es van aplicar lectures estimades basant-se en el consum del mateix període de l’any anterior, el confinament ha provocat, en alguns casos, més consum d’aigua. Aquest major consum es pot haver cobrat en la factura d’aquest mes de setembre, obrint la possibilitat d’un salt de bloc i per tant d’un augment del preu de l’aigua, que és el que ara s’està analitzant d’ofici.

Ara s’estan resolent totes aquelles situacions presentades pels abonats i s’està repartint el consum entre la lectura real actual i l’última lectura real per evitar que aquest increment s’apliqui d’una sola tacada. “D’aquesta forma l’abonat afectat per la disfunció entre la lectura estimada i la lectura real tindrà un consum aplicat a les factures que s’ajustarà al que realment va fer”, destaca el consistori.

Més de 900 rectificacions

De l’1 d’abril al 21 de setembre s’han fet 921 rectificacions de factura per repartiments de consums i aplicació de tarifa de fuita. La majoria d’aquestes rectificacions són sol·licituds d’abonats que discrepaven de les lectures estimades durant el període de confinament.

A més, el consistori destaca que, en aquells casos on el consum acumulat a la nova factura era molt superior al normal, es va aplicar el repartiment de consum abans que l’abonat presentés reclamació a Agissa. I que un cop feta la rectificació, es feia una trucada a l’abonat per explicar el què havia passat.

El termini màxim previst per dur a terme tota la regularització és el 31 de desembre del 2020.