Girona inicia la licitació del nou contracte de neteja viària i recollida de residus de la ciutat

El Ple ha aprovat avui la proposta després que hagi tirat endavant la ratificació de la municipalització i la determinació de la forma de gestió del servei

El Ple de l’Ajuntament de Girona ha aprovat aquesta tarda l’inici de la licitació del nou contracte de neteja viària i recollida de residus de la ciutat, juntament amb el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques. La proposta ha comptat amb els vots a favor de l’equip de govern (grup municipal de Junts per Catalunya Girona i grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal) i de la regidora no adscrita, Míriam Pujola. Amb aquesta aprovació, es posa en marxa el procediment per treure a concurs el nou contracte de neteja de la ciutat de Girona, després d’haver-se aprovat també en el ple la ratificació de la municipalització i determinació de la forma de gestió dels serveis de neteja viària i recollida de residus.

Aquest nou contracte incorpora, com a novetats principals, la neteja amb aigua a pressió a tots els carrers amb freqüència setmanal o quinzenal; un augment dels serveis inclosos, com la recollida d’excrements de gossos, la neteja de jardins o parcs, i la retirada d’herbes a voreres i zones pavimentades tres cops a l’any, i la planificació de diferents models de recollida selectiva a tot el municipi per millorar els índexs de reciclatge.

En aquest darrer aspecte, en els plecs del nou contracte es proposen tres models de recollida en funció de la tipologia urbana majoritària de cada barri: el porta a porta agrupat o contenidors intel·ligents, que s’implementarà allà on hi ha més densitat de població; el porta a porta domiciliari, que es farà on predominen els models de casa unifamiliar i, finalment, les àrees temporals de recollida, un model específic per al Barri Vell i el Mercadal.

L’inici de la contractació s’ha portat al debat després que hagi tirat endavant la ratificació de la municipalització del servei de neteja i de recollida i transport de residus amb gestió indirecta, segons aconsellen tant un estudi d’alternatives de les diferents formes de gestió que es va encarregar a una auditoria externa com els diferents informes tècnics de sostenibilitat, de serveis jurídics i de serveis econòmics del consistori. Amb aquest sistema es garanteix la continuïtat dels treballadors i treballadores i les seves condicions laborals.

El cost de la neteja viària és de 10.443.100,06 euros i el de recollida de residus, 11.571.195,96 euros. En total, el servei té un preu de 22.014.296 euros. Està previst que el contracte s’implanti el segon semestre del 2022 i que tingui una durada de 8 anys.