El nou web del servei d’aigua de Girona, Salt i Sarrià permet fer tràmits de forma telemàtica

Aigües de Girona impulsar un projecte per desenvolupar un model innovador de simulació de drenatge urbà

Un jove passa per davant del logotip que hi ha a la porta de la seu d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter (Agissa). ACN

Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter ha renovat el web del servei municipal d’abastament i distribució d’aigua potable perquè sigui més interactiu i visual. Una de les principals novetats és que, a partir d’ara, des de la plataforma es poden realitzar tràmits de forma telemàtica com donar-se d’alta o de baixa del servei, fer un canvi de nom o de domiciliació bancària i enviar la lectura del comptador. Per fer-ho, s’han d’emplenar els formularis específics per a cada gestió. El regidor de Sostenibilitat de Girona, Martí Terés, ha remarcat que tot i estar en la “fase final” de la remunicipalització del servei, la renovació del web millora el servei públic a la ciutadania.

El web té diferents apartats en els quals es descriu el funcionament del servei d’abastament i distribució d’aigua potable, el servei de manteniment del clavegueram, el laboratori, la planta potabilitzadora i facilita l’accés a diversa documentació tècnica, com per exemple les lectures registrades pels pluviòmetres que disposa el servei. També permet accedir a l’Oficina Virtual on la ciutadania pot consultar els seus consums, factures i realitzar el seu pagament.

Dins del web hi ha l’apartat del Perfil del Contractant, a través del qual s’informa de les licitacions en curs i finalitzades del servei. Alhora es poden consultar les avaries i talls programats del servei, així com comunicar qualsevol anomalia o proposta de millora.

“Estem en la fase final del procés del nou model de gestió, però malgrat tots els esforços que això comporta continuem treballant per millorar el servei públic a la ciutadania i, alhora, per avançar en els sistemes de gestió. Amb el nou web esperem ser molt més transparents i eficients, de manera que sigui més senzill per als veïns i veïnes fer determinats tràmits i controlar el servei”, destaca el regidor de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Girona, Martí Terés, en un comunicat.

D’altra banda, Aigües de Girona ha impulsat un projecte per desenvolupar un model innovador de simulació de drenatge urbà. Aquesta eina permetrà la gestió integrada de les xarxes de clavegueram en episodis de pluja, analitzant alhora el flux en superfície i en col·lectors.

El Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l’Enginyeria (CIMNE), la Fundació RIVUS i les empreses associades a la Giswater Association, entre elles Aigües de Girona, van signar el conveni que permetrà l’estudi i desenvolupament conjunt d’aquest model de simulació per avaluar els efectes d’un episodi de pluja de forma integrada.

Així, aquest nou model de drenatge urbà integral permetrà analitzar la interacció entre el flux per superfície i la xarxa de col·lectors subsuperficial, per determinar el comportament hidràulic, les afeccions en superfície i els efectes contaminants dels abocaments. El projecte consta de dues fases; la primera s’executarà durant els pròxims 12 mesos.

El desenvolupament, que es realitzarà íntegrament en codi obert, combinarà dos models, un bidimensional de flux en superfície (IBER) i un altre unidimensional de flux en col·lectors (SWMM). El resultat permetrà conèixer els efectes de l’aigua en superfície, evolució de calats, velocitats i concentració de contaminants als carrers i mitjans receptors (rius, rierols, torrents, etc.), així com el comportament dels col·lectors, cabal i velocitat de l’aigua a l’interior.

L’ajuntament remarca que aquesta eina de simulació de drenatge integral presenta un potencial gran, ja que la problemàtica de gestió de les xarxes de drenatge integrada és global i no existeixen models de càlcul similars utilitzant programari lliure. A més, pretén millorar la gestió de xarxes, caracteritzar millor la hidrologia urbana i detectar i preveure riscos d’inundacions.