Girona obre la convocatòria dels ajuts per a microempreses i autònoms afectats per la pandèmia

L'Ajuntament destina 120.000 euros a aquest programa i les sol·licituds es podran presentar fins al 30 de març

L’Ajuntament de Girona ha obert la convocatòria per sol·licitar els ajuts (Re)Activem corresponents al 2021, per recolzar aquelles microempreses i autònoms afectats per la covid-19. En total, el consistori hi destinarà 120.000 euros. Poden sol·licitar els ajuts les empreses o autònoms amb plantilles de fins a cinc treballadors i que hagin patit una baixada de com a mínim el 30% de la facturació per la pandèmia. El termini s’obre demà i s’acaba el 31 de març. L’objectiu del programa és donar suport al teixit econòmic local i afavorir la reactivació de les empreses que es van veure directament afectades pels tancaments obligatoris o les mesures de reducció de la mobilitat -com els confinaments municipals- per intentar frenar el coronavirus.

L’Ajuntament de Girona ha obert la convocatòria per sol·licitar els ajuts (Re)Activem Girona corresponents a l’any 2021, als quals el consistori destina un total de 120.000 euros. Les microempreses i persones professionals autònomes amb una plantilla de fins a 5 treballadors/ores podran sol·licitar les ajudes a partir de demà, dia 2, i fins al 31 de març del 2022.

L’objectiu del programa és oferir suport al teixit econòmic local per a la reactivació de totes aquelles iniciatives empresarials que s’han vist afectades pels tancaments obligatoris o per les mesures de reducció de la mobilitat, a conseqüència de les declaracions de l’estat d’alarma per la COVID-19.

Podran sol·licitar els ajuts (Re)Activem Girona les persones professionals autònomes i les microempreses amb domicili fiscal o activitat econòmica al municipi de Girona i que hagin registrat una disminució de la facturació bruta d’un 30% com a mínim durant el període d’abril a desembre del 2020, respecte el mateix període de l’any 2019. Caldrà, a més, que la seva plantilla no hagi superat els 5 treballadors/ores de mitjana al llarg de tot l’any 2020.

“Tots aquests recursos són per ajudar les petites empreses i persones autònomes que han vist com la COVID-19 els reduïa considerablement el negoci, i és la manera com des de l’Ajuntament volem col·laborar amb el nostre teixit productiu davant aquestes circumstàncies tan difícils que hem viscut”, explica la regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana. “La nostra prioritat és el manteniment i la creació d’ocupació i d’empreses, i els 120.000 euros que hi destinem van en aquesta línia”, hi afegeix.

En el cas de les persones professionals autònomes, és necessari que s’hagin donat d’alta al RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms) abans de l’1 de gener del 2020; que tinguin una base imposable de l’IRPF de fins a 35.000 euros, i un rendiment net de l’activitat econòmica del 2020 de fins a 20.000 euros. Pel que fa a les microempreses, s’hauran d’haver constituït abans de l’1 de gener del 2020 i tenir un volum de facturació de fins a 1 milió d’euros durant l’any 2020.

Fins a un màxim de 1.200 euros

El règim de concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva, i s’atorgaran en funció del percentatge de disminució de la facturació bruta. Cada autònom/a o empresa sol·licitant podrà rebre una quantia màxima de 1.200 euros, que s’hauran de destinar a despeses corrents necessàries per al desenvolupament de l’activitat: quotes del RETA, lloguers, préstecs per activitat, proveïdors, assegurances, serveis bàsics i subministraments i despeses de material higiènic i preventiu contra la COVID-19.

Les persones o organitzacions interessades hauran de presentar una instància mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament de Girona, a través del tràmit específic que s’habilitarà amb aquesta finalitat.