La Guàrdia Urbana de Figueres inspecciona els locals d’oci nocturn de la ciutat

S'ha denunciat sis establiments per incomplir algun article de la normativa vigent

A partir de la represa de l’activitat de l’oci nocturn la Guàrdia Urbana ha iniciat una campanya d’inspeccions a diversos establiments de la ciutat, per tal de comprovar l’adequació de la llicència a l’activitat realment desenvolupada. Al mateix temps es comprova el compliment de la resta de requisits tècnics i personals, tot amb la finalitat de conciliar el funcionament de l’activitat, el gaudir de la seva clientela i el dret al descans dels veïns.

Als establiments inspeccionats se’ls ha demanat que tinguin una actuació proactiva amb personal de control d’accessos  per garantir el descans dels veïns i la neteja de la brutícia que pugui generar la seva activitat.

Com a resultat d’aquestes inspeccions s’ha denunciat a sis locals nocturns per incomplir la normativa vigent.

Zona plaça del sol

– Denúncia a un establiment bar-musical per infracció horària i incompliment d’aforament amb motiu Covid-19.

– Denúncia a un establiment bar per exercir activitat diferent de l’autoritzada (bar musical).
– Denúncia a un establiment bar-musical per infraccions en matèria de controladors d’accés – seguretat.

– Denúncia a un establiment bar-musical per infraccions en matèria d’enllumenat, sortides d’emergència i rutes d’evacuació.

Altres zones de figueres:

– Denúncia a un bar del centre històric per permetre la sortida de begudes al carrer amb clients, per ocupació de via pública sense llicència, no evitar molèsties als veïns i alterar l’ordre públic.
– Denúncia a un bar de Creu de la Mà per exercir una activitat diferent de l’autoritzada.

Pel vicealcalde i regidor de seguretat Pere Casellas, “Hem fet un esforç per posar ordre als locals nocturns amb la reobertura de l’oci nocturn. Tots els locals han de complir amb la normativa i el qui no ho faci serà denunciat”.