Figueres subvencionarà la rehabilitació i reforma d’habitatges que es posin a lloguer social

Hi destinarà 109.500 euros i els pisos s'hauran de destinar a residència habitual i permanent

L’Ajuntament de Figueres ha obert una convocatòria de subvencions per a la rehabilitació, reforma i millora d’habitatges que es destinin a lloguer social.
El consistori hi destinarà 109.500 euros i fixa com a requisits que els habitatges es destinin a residència habitual i permanent a través de la incorporació –per un període mínim de cinc anys- a la borsa de mediació per al lloguer social del Consell Comarcal o de l’Oficina Municipal d’Habitatge de Figueres. La incorporació a la borsa s’haurà de fer un cop s’acabin les obres de reforma o rehabilitació.
La subvenció serà del 70% del costos inclosos en el pressupost subvencionable amb un màxim de 15.000 euros per habitatge. No s’inclou, en canvi, en el pressupost subvencionable l’IVA i altres impostos i taxes. A més, es pot demanar una bestreta de fins al 50% de la subvenció concedida.Els interessats podran presentar sol·licituds fins al 14 de maig.

La iniciativa per incrementar el parc d’habitatge de lloguer social se suma a la compra de 12 pisos per part de l’Ajuntament.