Figueres realitza un estudi sobre l’activitat comercial al municipi

L’objectiu és poder realitzar una planificació estratègica que contribueixi a la dinamització del teixit comercial així com a la reactivació de baixos comercials en desús

Figueres ha elaborat un estudi sobre els locals comercials a la ciutat per tal d’elaborar una planificació estratègica que contribueixi a la dinamització del teixit comercial així com a la reactivació dels baixos comercials en desús de Figueres de cara als propers anys. Els objectius principals de l’estudi, subvencionat pel departament d’Empresa i Treball, son els de detectar aquells aspectes clau a tenir en compte per a millorar el dinamisme de l’activitat comercial urbana de Figueres, analitzar la informació recollida a través de diversos mètodes d’investigació tant quantitativa com qualitativa i dissenyar un pla de treball que esdevingui un instrument de referència per a l’enfortiment de l’activitat comercial urbana de Figueres.

Segons l’estudi, elaborat per l’empresa Focalizza, a la ciutat de Figueres hi ha un total de 1.767 activitats censades, amb un índex de dotació comercial de 3,79 (adequat per sobre de 3 activitats/100 habitants) i amb una bona diversitat comercial. D’aquestes activitats censades, 1.007 són locals d’activitats de serveis, amb un 56,99% dels locals, per sobre del 50% es considera que els serveis tenen un gran pes.

Pel que fa al sector del comerç al detall, Figueres compta amb fins a 711 activitats comercials censades en planta baixa, que suposen el 29,8% del total, amb importància també del comerç de barri. A la ciutat hi ha 236 locals al mercat que estan buits (en lloguer, venda o traspàs).