Figueres estrena nova marca de ciutat

Figueres estrena una nova marca de ciutat. El disseny ha anat a càrrec d’Àlex Gifreu. Per una banda s’ha recuperat la fulla de figuera de cinc lòbuls que havia format part de la història de la ciutat des del segle XV.

Per altra banda, la fulla de figuera no ocupa sempre la mateix posició, es va movent entre les lletres per reflectir el dinamisme de la ciutat.

Aquesta era una necessitat de cara a la promoció turística ja que no hi havia una marca identificativa de la ciutat. Aquesta nova marca es traslladarà a la imatge corporativa de l’Ajuntament.