Figueres eixampla el rec del Mal Pas per evitar inundacions

L'actuació multiplica per tres la capacitat de sortida d'aigua i també s'hi han fet treballs de neteja

L’Ajuntament de Figueres, a través de l’empresa municipal Fisersa, ha eixamplat fins a 12 metres el rec del Mas Pas per evitar inundacions al polígon industrial de Vilatenim i a la Marca de l’Ham. L’actuació ha multiplicat per tres la capacitat del rec de donar sortida a l’aigua i s’ha guanyat espai sota el pont de l’avinguda Vilallonga.
A banda d’això, s’hi ha fet treballs de neteja i d’eliminació d’obstacles. D’altra banda, s’ha fet manteniment en altres trams que ja s’havien eixamplat anteriorment. Es tracta dels recs de Vilatenim, el del rec del cementiri i el rec de les Moragues. Les intervencions han tingut un pressupost de 30.000 euros.
El pla director sobre l’estat dels recs i rieres del terme municipal de Figueres es va aprovar el 2016 i des d’aleshores s’han anat fent les intervencions més prioritàries. Les més recents, executades en aquest mandat, permetran reduir costos de manteniment en un futur.