El Síndic de Greuges i l’Ajuntament de Castelló d’Empúries signen un conveni per garantir la defensa dels drets de les persones

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts
El Síndic de Greuges i l'Ajuntament de Castelló d’Empúries signen un conveni per garantir la defensa dels drets de les persones. Imatge cedida per l'Ajuntament de Castelló d'Empúries

El Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, i l’Alcalde de Castelló d’Empúries, Salvi Güell, han signat un conveni de supervisió singularitzada entre les dues institucions que permetrà crear un marc de col·laboració mútua i oferir als ciutadans de Castelló d’Empúries un servei extern, objectiu, independent, amb la màxima eficiència i que garanteixi la defensa dels drets de les persones en l’àmbit local.

L’establiment de la signatura de l’esmentat conveni, impulsat pel departament de Participació Ciutadana,  va ser aprovat pel Ple del passat 27 de maig per unanimitat entre tots els regidors i seguint el que estableix l’article 106.7 i l’article 108 del Reglament Orgànic Municipal de Castelló d’Empúries que permet a l’Ajuntament l’establiment de convenis de col·laboració amb el Síndic de Greuges de Catalunya que substitueixin les tasques i funcions de la figura del defensor/a de la ciutadania.

El Síndic té la funció d’atendre les queixes de totes les persones que es troben desateses davant l’actuació o la manca d’actuació de les administracions. Vetlla pel bon funcionament de l’Administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya, com ara els ajuntaments, les diputacions o els consells comarcals. Per tant, actua com a supervisor i col·laborador de l’Administració catalana, amb l’objectiu d’ajudar a millorar-ne el funcionament.

El Síndic realitzarà un informe anual que recollirà la situació de les queixes tramitades pel Síndic que facin referència al municipi, un detall estadístic de les consultes provinents de persones i entitats residents a Castelló d’Empúries ateses pel Síndic, sense que hagin arribat a constituir una queixa, i un detall dels elements concrets de referència a la bona administració que se’n desprenguin.

També s’estableix la possibilitat que un membre del Síndic assisteixi a un plenari municipal per exposar amb detall l’informe esmentat i debatre’l a partir de les opinions que puguin emetre els diferents grups municipals.

Així mateix es contempla una visita anual al municipi, com a mínim, de l’equip itinerant del Servei d’Atenció a les Persones del Síndic de Greuges de Catalunya, per atendre als ciutadans interessats. I des de l’Ajuntament es divulgarà la figura i els serveis del Síndic de Greuges, per tal que la població de Castelló d’Empúries en sigui coneixedora incloent l’enllaç del Síndic en el seu web i publicar-hi les vies d’accés.

El Síndic té signats, amb aquest, un total de 42 convenis amb entitats locals. Amb el de Castelló d’Empúries són 39 convenis amb Ajuntaments de tot Catalunya (2 a l’Alt Empordà) i 3 amb consells comarcals.

Amb aquesta actuació, des del Departament de Participació Ciutadana, es fa un pas més perquè l’Ajuntament de Castelló d’Empúries millori la participació i garanteixi els drets de la ciutadania.