La primera excavació al jaciment ibèric de Tossa descobreix part d’una construcció i un magatzem

El material localitzat permet situar l'espai entre els segles III i II a.C

La zona del jaciment de Tossa de Mar on s'han fet excavacions. CEDIDA

La primera campanya d’excavacions al jaciment ibèric del Puig de Serra del Rei, a Tossa de Mar (Selva), ha permès documentar una estructura rectangular de gairebé 15 metres de llargada i quatre d’amplada. Al sud, hi hauria una habitació i, al nord, un segon espai, de 23 metres quadrats, que correspondria a un magatzem o tancat pel bestiar. En aquesta zona, a la part central de l’habitació, a més, s’hi ha trobat una petita estructura que podria ser el fonament per un filar de fusta. Es tracta d’una construcció senzilla amb un basament de pedres de grans dimensions, sense treballar i lligades amb argila.

Per a la construcció del mur, primer es va obrir una rasa per donar-li més consistència i, al damunt, hi hauria un mur de tapia (fet amb argila, palla i elements vegetals), del què s’han conservat alguns fragments. Es creu que la coberta, que no s’ha pogut documentar, també estaria feta amb elements vegetals i possiblement una capa d’argila, per donar-li més impermeabilitat.

Tot i que no s’ha pogut recollir massa material arqueològic, les troballes permeten situar el jaciment entre els segles III i II a.C.

A Tossa, està documentada l’existència de dos poblats. Un situat a la Vila Vella, on es varen excavar unes sitges als anys seixanta del segle passat, i un altre a l’Agulla de Pola, on s’han efectuat diverses troballes de materials ibèrics. També es coneixen altres jaciments ibèrics situats en el terme com per exemple el del Puig dels Brucs de Sant Benet on s’han efectuat troballes de material ibèric en superfície cap d’ells ha estat excavat.

La campanya d’excavacions en aquest jaciment es va fer durant el mes de setembre, amb la participació dels arqueòlegs Jordi Merino i Anna Vargas. La intervenció s’ha promogut i finançat a través de l’Associació Obreria de Sant Isidre de la Capella de Sant Benet de Tossa, una entitat sense ànim de lucre que treballa per a la conservació i difusió del patrimoni del municipi.

L’entitat ha dut a terme diverses intervencions. Les han estat a l’església de Vilademont, que es van portar a terme durant l’any 2018, i al Mas Bendrich, durant els anys 2020 i 2021. Aquesta, però, és la primera vegada que s’excava un jaciment ibèric.