Canvis en el sistema de recollida porta a porta de Palafrugell

El nou calendari s’aplicarà a partir de dilluns 19 d’abril

L’àrea de Qualitat Urbana de l’Ajuntament de Palafrugell aplica canvis en el sistema de recollida de residus porta a porta amb l’objectiu d’ajustar-la a la producció de residus domèstics. En aquest sentit, la recollida de fracció orgànica es farà quatre vegades a la setmana, els envasos fins a tres i el cartró, el vidre i la resta un dia a la setmana.

Aquest nou calendari començarà a aplicar-se a partir de dilluns 19 d’abril. Per tal d’informar dels canvis a la població s’ha enviat una carta a tots els afectats amb un tríptic informatiu i un calendari en format d’imant. Els dies 8, 9, 10 i del 12 al 17 d’abril, de 9 a 13 hores, s’instal·larà un punt informatiu davant de l’edifici de l’Ajuntament, Can Bech, on es podran recollir els cubells de reciclatge a aquelles persones que no en disposin encara.

El sistema de recollida porta a porta s’aplica al centre de Palafrugell, en un total de 1.980 habitatges. Podeu consultar el plànol de l’àmbit a residus.palafrugell.cat. Al web també hi trobareu un vídeo informatiu sobre aquesta iniciativa.

El nou calendari s’adapta a la realitat quotidiana en la producció de residus a les cases. Si la separació de residus es realitza correctament, la fracció de resta és mínim, i per això es recollirà només un cop per setmana, els dimarts. En el cas dels domicilis que hagin de llençar bolquers o excrements d’animals, podran deixar aquests residus tancats en una bossa independent els dies que hi ha recollida d’altres tipus.

És important recordar, que els residus s’han de dipositar sempre al cubell corresponent, i que aquest s’ha de guardar dins de casa un cop s’hagi fet la recollida. D’altra banda, els serveis d’inspecció també vetllaran per una correcta separació de residus. Així doncs, si els residus no es treuen correctament, deixaran un avís al domicili en qüestió, que haurà de recollir el cubell i fer la separació correctament.